Subdodavatelé | 11. 5. 2018

AGC Automotive podpoří region 750.000 Kč, především technické vzdělávání

Chudeřická AGC Automotive Czech, největší závod na výrobu autoskel v Evropě, věnuje letos na podporu regionu 750.000 korun. Prostřednictvím svého dárcovského fondu bude podporovat především technické vzdělávání. Peníze budou směřovat na podporu a rozvoj technických středních škol a dalších institucí a organizací zaměřených na technické vzdělávání mladých lidí. Firma dnes předala symbolický šek Tomáši Krejčímu, řediteli Ústecké komunitní nadace, která dárcovský fond AGC Automotive Czech spravuje.

Luděk Steklý, generální ředitel AGC Automotive Czech: „Dlouhodobě pociťujeme nedostatek šikovných mladých lidí v technických oborech. Situace se přitom spíše zhoršuje, než že by se lepšila, což pociťují všechny průmyslové podniky v zemi. Rozhodli jsme se proto již před dvěma roky, že půjdeme cestou motivace mladých lidí ke studiu technických oborů. K tomu slouží soutěž Technowizz, do které vkládáme skoro 100.000 korun a jejíž druhý ročník právě vrcholí. Věřím, že to je jeden ze střípků, který přitáhne mladé lidi ke studiu technických oborů.“
Dárcovský fond AGC Automotive Czech není jedinou aktivitou firmy směřující do technického vzdělávání. Firma, která je největším výrobcem automobilových skel v Evropě, dlouhodobě podporuje také vysokoškolské vzdělávání technického směru. Spolupracuje například s Technickou univerzitou v Liberci, se kterou má uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci při řešení technických problémů a přípravě absolventů. Dalšími vysokými školami, se kterými společnost spolupracuje, jsou například UJEP v Ústí nad Labem či ČVUT v Praze. Firma také loni podpořila výstavbu formule studentů TUL v Liberci.

AGC Automotive prostřednictvím dárcovského fondu podporuje také zájmové spolky a neziskové aktivity lidí z vesnic a měst v okolí závodu. Ten bezprostředně sousedí s městem Bílina na Teplicku. „Zaměstnáváme přes 2500 lidí a mnozí z nich žijí v blízkosti našeho závodu. Podpora místních neziskových aktivit je dalším krokem, kterým se snažíme zlepšit kvalitu života našich zaměstnanců,“ doplnil Luděk Steklý.

AGC Automotive Czech v Chudeřicích je největším závodem na výrobu autoskel skupiny AGC a jedním z největších a nejkomplexnějších v Evropě. Zaměstnává přes 2500 lidí. Skupina AGC je největším světovým výrobcem plochého skla. AGC Automotive Czech dodává automobilová skla pro všechny největší světové automobilky, jako jsou jednotlivé značky koncernů Volkswagen, Mercedes, BMW, Škoda, GM, FORD, Renault, Toyota, Peugeot, Citroën, Suzuki, Fiat a další.

Redakčně zpracováno z www.agc-automotive.com