Subdodavatelé | 11. 5. 2018

AMB 2018 jde digitální cestou

Nová mimořádná výstava „Digital Way“ / digitalizace s opravdovým vztahem k praxi.

Aktuální studie prokazují, že podniky vidí v digitalizaci zvýšený potenciál. Dotazovaní nositelé rozhodnutí jsou optimističtí, že se jim s průmyslem 4.0 podaří dosáhnout vyšších obratů se zároveň nižšími náklady. Oslovené firmy očekávají během tří let průměrně více než 10% růst obratu a úspory nákladů, především zvýšenou produktivitou pracovníků a zvýšením efektivity strojů. „Strojírenství patří globálně k nejsilnějším průmyslovým odvětvím. Tato pozice se musí posílit a dále zlepšit. To se může podařit pouze získáním náskoku při digitalizaci v rámci průmyslu 4.0. Na mimořádné výstavě Digital Way v rámci strojírenského veletrhu AMB se toto téma dostává ještě více do popředí zájmu oboru obrábění a pokrývá se tak vysoká potřeba a poptávka po informacích,“ doplňuje Kromer von Baerle.
Mezinárodní strojírenský veletrh AMB 2018 si dal za cíl stát se platformou pro poskytovatele a uživatele a ukázat digitální cesty. „AMB podtrhuje s tímto novým formátem svou pozici nejdůležitějšího veletrhu kovozpracujícího průmyslu. Všichni mluví o digitalizaci – s Digital Way chceme ukázat, jak lze zcela konkrétně optimalizovat podnikové a výrobní procesy a jaké digitální obchodní modely existují,“ vysvětluje Ulrich Kromer von Baerle, mluvčí vedení veletržní společnosti Messe Stuttgart.

Vedle odborné konference s účastí prominentních expertů organizované ve spolupráci s profesním sdružením VDMA Fachverband Software und Digitalisierung a doplňující doprovodné výstavy demonstrují interaktivní vitríny souhru síťově propojených procesů v podniku a popisují jejich přidanou hodnotu. V rámci doprovodné výstavy se představí nejen výrobci softwarových řešení v oblasti digitálních obchodních modelů, digitální výroby, digitálního vývoje produktů, digitálních servisních služeb a služeb zákazníkům, vývoje softwaru, ale i poskytovatelé služeb a výrobci hardwaru. Další možnosti matchmakingových setkání mezi vystavovateli na Digital Way, návštěvníky a vystavovateli na AMB i účastníky konference nabízí prodloužená návštěvní doba výstavy Digital Way první den veletrhu s doplňující networkingovou akcí.
„Podniky chtějí vědět, jak lze realizovat průmysl 4.0 a digitalizaci procesů. Kteří poskytovatelé řešení již úspěšně realizovali projekty? Jaké aplikace nebo modely existují a jaké jsou pro daný podnik relevantní? Digital Way v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu AMB 2018 svede dohromady nabídky a poptávky zaměřené na nalezení řešení,“ vysvětluje Gunnar Mey, vedoucí oddělení průmyslu ve veletržní společnosti Messe Stuttgart. Navíc sama veletržní společnost Messe Stuttgart inovuje: Výstavní plochy je možné si rezervovat online na www.amb-messe.de/digitalway a pro AMB 2018 jsou pro vybraná témata konference plánovány tzv. digital handshakes a live stream.

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
706 29 Stuttgart (Germany)
Tel.: +49 711 18560-0
Fax: +49 711 18560-2440
Email: info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de