Subdodavatelé | 11. 5. 2018

Archeologický průzkum v průmyslové zóně Zboží je téměř dokončen

Průmyslová zóna Zboží po více než dvanácti letech od doby, kdy ji město Dvůr Králové nad Labem začalo nabízet investorům, konečně ožila. První jarní den zde začal archeologický průzkum území, na kterém firma Karsit Automotive, s. r. o., Jaroměř postaví továrnu na autodíly. Díky investici, která je v první etapě za více než 2 mld. Kč, vznikne ve Dvoře Králové nad Labem až 350 nových pracovních míst.

Průmyslová zóna Zboží po více než dvanácti letech od doby, kdy ji město Dvůr Králové nad Labem začalo nabízet investorům, konečně ožila. První jarní den zde začal archeologický průzkum území, na kterém firma Karsit Automotive, s. r. o., Jaroměř postaví továrnu na autodíly. Díky investici, která je v první etapě za více než 2 mld. Kč, vznikne ve Dvoře Králové nad Labem až 350 nových pracovních míst.

Slavnostní výkop provedli starosta města Jan Jarolím, senátor za okres Trutnov Jan Sobotka, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, majitel společnosti Karsit František Řípa, ředitel výrobního závodu Jan Kříž a zástupci dodavatelské firmy BAK stavební společnost, a. s., která bude stavbu závodu realizovat, a to majitel společnosti Jaroslav Pečenka a generální ředitel Radek Mrázek.

Továrna by měla stát v prvním čtvrtletí příštího roku a poté zahájit zkušební provoz. V polovině dubna terénní práce na archeologickém průzkumu, který realizují pracovníci Muzea Podkrkonoší v Trutnově, byly z velké části dokončeny. Další práce však byly pozastaveny, a to do doby vyřešení nových námitek do řízení.

Společnost Karsit má nyní k dispozici větší část potřebných povolení: na přeložky nízkonapěťových kabelů, na stavbu oplocení, platné stavební povolení na přívod vody, plynu a elektrické energie, odvod kanalizace, dále platné územní rozhodnutí na stavbu příjezdové komunikace. Nyní čeká na vyřízení stavebních povolení na hrubé terénní úpravy a na stavbu vlastního areálu.

Během přípravy řešili zástupci Karsitu námitky z řad sdružení či občanů, které se nejčastěji týkaly ochranných pásem vedení kabelů, zatíženosti dopravy, ochrany vod apod. Zástupci společnosti se za podpory vedení města Dvůr Králové nad Labem s občany sešli
a vysvětlili jim podrobně své záměry.

Závod na autodíly, který ve Zboží vyroste, bude z hlediska technologie výroby patřit k tomu nejmodernějšímu v Evropě, linky budou převážně robotické. Z toho plyne,
že firma bude shánět nejen manipulační dělníky nebo pracovníky logistiky, ale zejména analytiky a programátory pro ovládání jednotlivých linek. Společnost se tak spojila se Střední školou informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, uzavřela s ní dohodu
o vzájemné spolupráci a jedná např. o instalaci robotizovaného pracoviště, které bude instalováno ve škole a žáci se na něm budou učit a seznamovat se s robotikou.

„Investice Karsitu je skutečně významná, a to nejen pro město, ale také pro region, potažmo pro celý Královéhradecký kraj. Od mého prvního setkání s panem Řípou uplynulo již více než 700 dní a již tehdy jsme si v mé kanceláři podali ruku na to, že se pokusíme společně záměr uskutečnit a do Dvora Králové nad Labem přivedeme investora a nového zaměstnavatele, který nabídne pracovní místa pro obyvatele regionu. A přes všechny překážky se daří plnit, co jsme si slíbili. Vše je hlavně o lidech a já si cením toho, že jsou mezi námi takoví, kteří drží slovo, které dali. Průmyslová zóna tak bude obsazena českou firmou, která ví, co bude vyrábět, a nabídne lidem práci,“ podotýká královédvorský starosta Jan Jarolím a dodává:

„Je dobře, že si Karsit uvědomuje, že si své budoucí zaměstnance bude muset takzvaně vychovat, a proto vítám spolupráci firmy se SŠIS. Situaci se snažíme jít naproti také my, jako město,
a vyjednáváme o možnosti vzniku konzultačního střediska vysoké školy ve Dvoře Králové nad Labem, aby zájemci o vysokoškolské studium nemuseli do škol dojíždět.“

Spolupráci se starostou Janem Jarolímem ocenil i majitel Karsitu František Řípa. „Bez pomoci orgánů státní správy a především královédvorského starosty Jana Jarolíma by nebylo možné projekt realizovat. Lidé ve vedení města si uvědomují, že vytvoříme 300 až 350 pracovních míst, a to je nesmírně důležité,“ konstatoval. Dodal, že společnost chce mít dobré vztahy nejen s obyvateli Zboží, ale se všemi občany a podnikateli ve Dvoře Králové nad Labem a okolí.

Společnost Karsit Automotive, s. r. o., Jaroměř je součástí Karsit Group SE Františka Řípy. Skupina realizuje svou činnost ve třech divizích: automotive (včetně vlastní dopravy), služby a finanční trhy, zemědělská výroba. Společnost zaměstnává okolo 1 000 lidí.

Redakčně zpracováno z www.karsit.cz