Nezařazené | 25. 9. 2017

Automobilová budoucnost na dosah

ENGEL trend.scaut s více než 500 účastníky

Víc než jenom konference: Vedle přednášek se v designovém centru v Linci konala výstava automobilů a partnerských firem.

Seznam účastníků konference ENGEL trend.scaut 2017 je něco jako „kdo je kdo“ v mezinárodním automobilovém odvětví. Více než 500 vedoucích vývoje a výroby, jednatelů a analytiků trhu diskutovalo na dvoudenní konferenci na konci června v Linci a St. Valentinu v Rakousku o trendech a výzvách, představilo nejnovější technologie a odhalilo vize do budoucna. „Velký význam akce potvrzují navíc velmi pozitivní zpětné vazby účastníků. Konference trend.scaut zaujímá čelní pozici v setkáních osob s rozhodovacími pravomocemi z automobilového odvětví,“ shrnuje Dr. Christoph Steger, obchodní ředitel pořadatele ENGEL AUSTRIA.

Elektromobilita, autonomní jízda, konektivita a carsharing patří k největším trendům, které budou v nadcházející dekádě zásadně měnit požadavky na automobil, a tedy na jeho výrobu. V jednom se přednášející a hosté konference ENGEL trend.scaut 2017 shodli: Nové výzvy bude možné úspěšně řešit pouze tehdy, pokud budou firmy v celém řetězci tvorby hodnot ještě úžeji spolupracovat. „Dnes uvažujeme v rámci kompozitních materiálů a elektronické funkce součástí, v rámci vysoce integrovaných výrobních procesů a uzavřených materiálových cyklů. Aby do sebe nejrůznější technologie od surových materiálů přes proces zpracování až k pozdější recyklaci ještě lépe zapadaly, je důležité, abychom naše know-how ještě intenzivněji spojili nad rámec jednotlivých firem,“ zdůrazňuje Michael Fischer, manažer prodeje technologií společnosti ENGEL AUSTRIA.

Tento mezioborový přístup se odrážel také v přednáškách a diskuzích první den akce v designovém centru v Linci. Přednášející pocházeli mimo jiné z firem Audi a Volvo, Sabic, BASF a voestalpine Metal Forming, Kreisel Electric a ENGEL, Magna, Continental a Yanfeng, McKinsey a LMC.

Druhý den akce byl ve znamení praxe. V závodu na výrobu velkých strojů představila firma ENGEL inovativní technologie pro hospodárnou výrobu součástí pro interiéry a kompozitní lehké konstrukce.

Nové technologie připravené pro sériovou výrobu
Druhý den byl v závodu na výrobu velkých strojů ENGEL v St. Valentinu zaměřený na praxi. V pěti vysoce integrovaných a automatizovaných výrobních buňkách se vyrábějí součásti pro interiéry, nosníky pro přístrojové desky a kompozitní součásti. Firma ENGEL společně se svými partnery představila na základě těchto dílů inovativní technologie s velkým potenciálem do budoucna. Ať DecoJect, in situ polymerizace, vysoce automatizované HP-RTM, nebo vstřikování s následným dolisováním – všechny příklady použití ukázaly, jak lze maximální požadavky na kvalitu a stabilitu součástí spojit s vysokou hospodárností pro sériovou automobilovou výrobu. Především v oblasti lehkých konstrukcí představuje tlak na náklady jednu z největších hnacích sil vývoje nových zpracovatelských procesů. Cílem technologického centra pro kompozitní lehké konstrukce firmy ENGEL v závodu St. Valentin je urychlení zavádění inovativních technologií na trh. Dobrým příkladem je in situ polymerizace ε-kaprolaktamu na nosné struktury FVK na bázi termoplastů s následným uplatněním funkce ve vstřikování. Automatizovanou výrobní buňkou, prezentovanou během akce, položila firma ENGEL společně se svými partnery základ pro sério-
vou automobilovou výrobu. „Jsme připraveni,“ zdůraznil Peter Egger, vedoucí technologického centra pro kompozitní lehké konstrukce. „Teď očekáváme, že automobiloví výrobci dají novým technologiím důvěru. Konference trend.scaut 2017 k tomu významně přispěla.“

Větší přínos pro automobilisty
U příležitosti automobilové konference otevřela společnost ENGEL poprvé pro návštěvníky novou výrobní halu v závodu St. Valentin. Na 4 100 metrech čtverečních vznikla v jižní části areálu závodu další výrobní plocha. Při prohlídce výroby velkých strojů se hostům naskytl také exkluzivní pohled na další kroky výstavby. V zimě 2017/2018 bude zahájena stavba nové správní budovy a ještě většího technického centra pro zákazníky. V souvislosti s těmito opatřeními získá více místa také technologické centrum pro kompozitní lehké konstrukce. „Investicemi do našeho závodu na velké stroje se přizpůsobujeme vzrůstající poptávce především v oblasti automobilového průmyslu,“ zdůrazňuje Franz Füreder, vedoucí obchodní jednotky pro automobilový průmysl společnosti ENGEL AUSTRIA. „Díky tomu budou výsledky nového vývoje ještě rychleji k dispozici.“

Od roku 2009 zve výrobce strojů na vstřikování plastů ENGEL pravidelně zástupce automobilového průmyslu a subdodavatele automobilového průmyslu na konferenci trend.scaut, tři roky se konference koná střídavě na různých kontinentech. Další termíny jsou v roce 2018 v Šanghaji (Čína) a v roce 2019 v Detroitu (USA), v roce 2020 bude hostitelem opět Rakousko.

www.engelglobal.com