Konstrukce / vývoj | 16. 10. 2019

Automobilový průmysl v ČR a ve světě

Automobilový průmysl patří mezi klíčové hospodářské odvětví nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Do automobilového průmyslu ovšem nepatří pouze výroba osobních automobilů, ale také nákladních a speciálních aut, motorů, přívěsů, karoserií nebo dílů. Mezi nejvýznamnější výrobce osobních automobilů v tuzemsku patří mladoboleslavská společnost Škoda Auto, kolínská TPCA a nošovická Hyundai.

Produkce automobilů v milionech kusu v letech 2006–2018 (zdroj: OICA)

Nákladní automobily jsou historicky spjaty se značkami Tatra a Avia. Na výrobu autobusů se orientují společnosti Iveco (dříve Karosa) a SOR. Do výroby motorových vozidel také spadá výroba přívěsů a návěsů, v této oblasti patří mezi nejvýznamnější podniky PANAV a Schwarzmüller. V automobilovém prostředí v České republice figuruje i mnoho významných dodavatelů, kteří se zaměřují především na výrobu dílů, elektronického zařízení a ostatních příslušenství pro motorová vozidla. Kromě toho má výroba automobilů vliv také na další odvětví průmyslu, například strojírenství, výrobu elektrických zařízení, gumárenství či zpracování plastů.

Česká republika je pátým největším výrobcem aut v Evropě a patnáctým na světě. V přepočtu výroba aut/počet obyvatel je Česká republika na druhém místě za Slovenskou republikou. Produktivita práce v automobilovém průmyslu je výrazně vyšší než v jiných oblastech v ČR. Pouhá tři procenta pracujících totiž vytvářejí celkem 10 procentu tuzemského hrubého domácího produktu. Český automobilový průmysl má na celkovém exportu České republiky podíl téměř 25% procenty a na HDP pak zhruba 7,5 %. Z hlediska celosvětové produkce přispívají automobilky umístněné v ČR zhruba 1,5 procenty k celosvětové produkci, na Slovensku zhruba 1,2 procenty.

Jak v České republice, tak na Slovensku si dynamika počtu vyrobených automobilů udržela růstovou trajektorii, celková světová produkce však již hovoří o mírném poklesu. Tyto údaje dokresluje dynamika výroby počtu aut na jednotlivých kontinentech v uplynulých letech.

Za 10 let od celosvětové ekonomické krize se v Evropě produkce nedostala na předkrizové období, ale v ostatních regionech tato produkce byla navýšena. V roce 2012 zaznamenala produkce v Evropě další pokles v počtu vyrobených osobních aut na rozdíl od ostatních regionů. Zato Asie už produkuje více jak polovinu z celkového počtu vyrobených osobních automobilů již od roku 2009.

V současné době automobilový průmysl prochází řadou velkých změn, které mají ambici výrazně proměnit celý sektor. A to nejen v technických novinkách na samotných automobilech, ale i v procesu výroby a v obchodním modelu. K hlavním trendům patří pokračující tlak automobilek na snižování nákladů a zvyšování efektivity výroby ve vlastních továrnách i u dodavatelů. Do budoucna tak cesta k úspěchu povede přes diverzifikované portfolio produktů, globálních trhů a investic do vývoje a inovací. Dalším faktorem, který bezesporu ovlivňuje a v budoucnu i nadále ovlivní automobilový průmysl, je pokračující zpřísňování ekologických požadavků (na vypouštění CO2) a bezpečnostních standardů (požadavky na airbagy, systémy ESP (elektronická kontrola stability vozu pro vyrovnávání smyku) a e-call, snižování spotřeby aj. Samostatnou kapitolu tvoří nové pohony, kde prim hraje elektromobilita. Rozvíjí se však i pohony na CNG či vodík. Uživatelsky nejzajímavější inovace pak probíhají v propojování aut s mobilními telefony a v systémech autonomního řízení.

Je nutno zdůraznit, že automobilový průmysl, a zejména výroba automobilů je na cestě k průmyslu 4.0 nejdále ze všech průmyslových odvětví. Komplexní řetězce tvorby hodnot, výroba na principu just-in-time a síťově propojená výroba vyžadují inteligentní součásti, vhodnou manipulační techniku a přizpůsobivá integrovaná řešení tvořená pneumatickými, elektrickými nebo smíšenými technologiemi. Právě tyto zvládnuté výrobní, dodavatelské a logistické procesy přispívají ke zvýšené produktivitě tohoto odvětví, jakož jsou i akcelerátorem hrubého domácího produktu
v obou zemích. V automobilovém průmyslu se využívají stále více moderní technologie, robotizace, automatizace, digitalizace. Je kladen důraz neustále na efektivitu a snižování nákladů. Díky nástupu elektromobility a autonomního řízení budou více využívány služby IT a telekomunikačních firem. Pro budování infrastruktury bude nezbytné zapojení podpory vlád a energetických firem. Spolupráce a partnerství zainteresovaných subjektů bude nezbytná pro další rozvoj odvětví automobilového průmyslu. Věříme, že české firmy v automobilovém průmyslu využijí příležitosti a očekávané změny v rozvoji automobilového průmyslu a i nadále bude automobilový průmysl klíčovým odvětvím ekonomiky.

Nejen zde očekávané technologické trendy výroby, vývoje, inovací a výzvy automobilového průmyslu budou diskutovány na již 16. ročníku odborné konference na téma Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě, která se koná 23.října 2019 v Brně v kongresovém centru hotelu Holiday Inn Brno.

Odborné časopisy Automobil Industry a Plastic Production se staly mediálními partnery.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.konference.org.

Ing. Petr Mandelík, Ph.D., doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.


www.konference.org