Nezařazené | 11. 5. 2017

BASF analyzuje barevné trendy za rok 2016 v evropském automobilovém sektoru

• Klíčovými tématy jsou různorodost barev a individuální přístupk zákazníkovi.
• Nejoblíbenější chromatickou barvou zůstává modrá.

Divize BASF Coatings, evropský lídr ve svém oboru, představila novou Evropskou zprávu BASF o barvách pro automobilové OEM nátěry. Ta přináší nejen detailní vhled do problematiky barev evropských vozů, ale upozorňuje také na zvyšující se poptávku po individuálním přístupu, jež se projevuje zvláštními efekty a vysokým množstvím odstínů.
Téměř 80 % automobilových barev za rok 2016 spadá do achromatické barevné škály: nejoblíbenější nadále zůstává bílá s 29 %, na druhém místě následuje černá s 19 a šedá s 18 %. Mezi chromatickými barvami se největšímu zájmu těší modrá s 10 %, dále pak červená a hnědá. V množství barevných odstínů vede modrá více než se 100 variantami, po ní následuje šedá přibližně s 90 odstíny. Jisté rozdíly lze sledovat i mezi třídami vozidel: zatímco vlastníci malých aut upřednostňují bílou či chromatické barvy, u SUV převažuje šedá. Ačkoliv se zastoupení jednotlivých barev v roce 2016 téměř nezměnilo, zaznamenali jsme nárůst v různorodosti odstínů. Za tímto trendem stojí pokračující vývoj nových barev i značná poptávka po zvláštních efektech. Široká škála možných kombinací vede k mimořádně bohaté nabídce barevných variací; například doplňování stávajících barev různými příměsemi má za výsledek perleťový či kovový lesk. „Velké možnosti v oblasti automobilových barev jdou ruku v ruce s celospolečenským trendem individualizace. V současné době si cíloví zákazníci pro své vozy vybírají jedinečné, osobním potřebám a přáním uzpůsobené barvy,“ uvádí Stefan Sickert, vedoucí projektového managementu Basecoat. Zmíněné zvláštní efekty nejen pomáhají učinit vůz jedinečným, ale také zvýrazňují jeho tvar, a tím pádem i osobitý ráz.
K analýze zastoupení automobilových barev na evropském trhu dodává zpráva BASF rovněž fakta o současných trendech, které každoročně zveřejňuje divize BASF Coatings. Zatímco popis trendů se zaměřuje na koncepce, jež budou určovat budoucí vývoj, zpráva klade důraz na stávající situaci a vychází z dat za poslední rok.


Společnost BASF spol. s r. o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. V roce 2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 620 milionů eur.


www.basf.cz