Nezařazené | 25. 9. 2017

Bezkontaktní čištění a aktivace povrchů

Společnost Sf TECHnology s. r. o. nabízí lepicí materiály a jejich konverting, technickou podporu ve všech fázích vývoje a výroby, ionizační čisticí zařízení od německé společnosti DR. ESCHERICH GmbH, jakožto výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku a systémy pro aktivaci povrchu plamenem, plazmou a koronou americké společnosti ENERCON Corp. pro Evropu.

Systémy pro elektrostatiku & čištění povrchů
Firma Dr. Escherich GmbH stanovuje standardy pro funkci, kvalitu technologie a produktu již více jak 40 let. Výrobní sortiment zahrnuje systémy pro elektrostatické nabíjení a vybíjení povrchu s příslušnými měřicími systémy, stejně jako čisticí systémy a čisticí zařízení s odsáváním a kontrolní zařízení.
Kvalitativní problémy – zákaznické reklamace; nadměrná zmetkovitost; zvyšující se náklady na opravu dílů – často se jedná o vícenáklady, se kterými se v sérii nepočítalo, hlavně v průběhu nebo po „start-up Phase“.
V mnoha případech je příčina znečištění v průběhu výrobního procesu. Zdroje takovéhoto znečištění jsou rozdílné: nedostatečné čištění základního materiálu nebo částice vznikající při samotném procesu jako piliny nebo třísky, a v neposlední řadě i environmentální částice. V takových případech se použitím předčištění, dočasného nebo stálého čištění vynaložené náklady vracejí velice rychle. Použití různých čisticích hlavic záleží na konkrétním případě.
Systémy mohou být jak manuální, tak poloautomatické, nebo plně automatické obsluhované operátorem i robotem.
Volba vhodného systému závisí na mnoha kritériích jak ve specifikaci samotného dílu tak výrobního procesu. Doporučení vhodného systému pro danou aplikaci provádíme automaticky.

Systémy pro aktivaci povrchu před dalším zpracováním
Enercon je celosvětovým leaderem ve výrobě systémů pro úpravu povrchu, přidružené podpory a zařízení. Systémy jsou v základu rozdělené do 3 skupin na indukční systémy pro uzavírání obalů, systémy pro aktivaci ploch a systémy pro aktivaci objektů. Tyto systémy mohou být opět jak ruční, tak poloautomatické nebo automatické.
Přední společnosti v průmyslu automobilovém, tiskařském, laminačním, elektrotechnickém se celosvětově spoléhají na Enercon, který jim vždy poskytne řešení přípravy povrchu, funkční pro aktivaci různých materiálů.
Díky celosvětové působnosti, více jak 30 letům zkušeností a vlastnímu vývoji dokáže společnost ENERCON nabídnout špičkové systémy pro aktivaci povrchu plamenem, tzv. flambování, koronou nebo plazmou, splňující ty nepřísnější kritéria a požadavky jednotlivých zákazníků.

Sf TECHnology s. r. o.
U borku 540, 293 06 Bradlec
+420 604 876 342
info@sftech.cz
www.sftech.cz