Výroba / technologie | 26. 9. 2019

Budiž světlo!

Jednotný barevný odstín výrobku je znakem kvality a má vliv na rozhodnutí zda produkt koupíme nebo ne. Většina produktů se navíc skládá z více komponent, rozličných materiálů, vyrobených různými dodavateli a lidským okem pak hodnotíme výsledný vzhled produktu. Podmínky, za kterých osoby odpovědné za kvalitu barevný odstín hodnotí by měly být jednotné, aby byla zaručena dobrá opakovatelnost vizuální kontroly.

Nejdůležitějším iluminantem pro kontrolu je denní světlo. Institut CIE definuje několik typů denního světla a mezi nejpoužívanější patří D65. Proto musí lampy ve světelném boxu pro kontrolu barevného odstínu simulovat tento standardní iluminant co nejlépe. Dosud byla tato simulace zajištěna nejčastěji pomocí fluorescentních trubic jako světelného zdroje. Novinkou je simulace denního světla pomocí kombinace filtrovaného světla z halogenových lamp a LED, které zaručí nejvyšší možnou kvalitu CIE D65 ve stupni A.

CIE Metamerický index – MI

CIE vydání 51.2 popisuje metodu posuzování kvality zdrojů denního světla za pomoci 5ti párů vzorků barvy. Každý pár obsahuje běžný a metamerický vzorek MIVIS = 0 pro standardní iluminant D65. Čím větší je rozdíl mezi vzorky na skutečném denním světle a světle simulovaném ve světelném boxu, tím horší je kvalita D65 u posuzovaného světelného boxu. [5][13][12] Vzorce pro výpočet MIVIS a MIUV jsou následující:

Kde ΔEi a ΔEj jsou L*a*b* (L*u*v*) barevné odchylky mezi ith a jth páry vzorků. Výsledná klasifikace MIVIS a MIUV je dle přiložené tabulky.

Standardní iluminant D65

V roce 1964 definoval institut CIE několik standardních iluminantů denního světla na základě měření skutečného denního světla. Nejdůležitějším byl iluminant D65 s teplotou světla 6504K, který odpovídá dennímu světlu ve střední a západní Evropě, v pravé poledne, se světlem rozptýleným lehkou oblačností, včetně UV složky.

V komerčně dostupných světelných boxech se používají různé světelné zdroje pro simulaci iluminantu D65. V závislosti na jejich kvalitě mohou vypadat vzorky v nich posuzované velmi odlišně. Následující příklad: světelný box s fluorescentními trubicemi pro simulaci D65 při 6500K. Kvalita simulace D65 dosahuje pouze stupně B dle CIE. Pár vzorků vypadá velmi odlišně.

Obrázek 1: simulace denního světla pomocí fluorescentních trubic

Další příklad: světelný box byko-spectra pro, kde je jako světelný zdroj použita kombinace filtrovaných halogenových lamp a LED. Kvalita simulace D65 dosahuje stupně A a spektrální křivka distribuce světla je bez velkých výkyvů. Mezi vzorky je patrný minimální rozdíl, stejně jako na skutečném denním světle.

Obrázek 2: simulace denního světla pomocí filtrovaných halogenových lamp a LED

byko-spectra pro – nejvyšší kvalita simulace D65

Díky unikátní technologii osvitu kombinující filtrované halogenové lampy a LED je světelný box byko-spectra pro nejlepším zařízením pro simulaci iluminantu D65, což bylo ověřeno měřením jeho spektra institutem CIE. Vestavěné senzory měří a regulují výkon světelného boxu v reálném čase. Intenzitu svitu a teplotu světla můžete sledovat na displeji, spolu s dosaženým časem svícení. Díky průběžnému měření mohl být interval pro výměnu lampy prodloužen na 600 hodin, což přináší úsporu provozních nákladů. Lampa pro D65 je snadno přístupná a uživatel si ji může měnit sám, bez zásahu servisu. Kromě denního světla D65 o nejvyšší možné kvalitě CIE, stupeň A disponuje byko-spectra pro ještě dalšími standardními iluminanty: D75, A, CWF, TL84, U30 a samostatnou UV lampou pro hodnocení fluorescentních vzorků.

Pro dosažení bezvadné distribuce světla používá byko-spectra pro difůzní panel, který zaručí jednotnou intenzitu světla v celé pozorovací ploše. V souladu s mezinárodními standardy jsou interiérové části světelného boxu lakovány spektrálně neutrální šedou barvou, která neovlivňuje pozorování a hodnocení vzorků. Byko-spectra pro můžete ovládat buď pomocí velkého displeje a klávesnice nebo dálkovým ovládáním.

Pro pozorování velkých vzorků si můžete byko-spectra pro objednat pouze jako osvětlující panel a zavěsit jej nad pracovní stůl.

Více informací Vám poskytne BYK-Gardner GmbH, P.O. Box 970, 82534 Geretsried, Germany http://www.byk.com/instruments.


Standardy

[1] DIN EN ISO 3668:2001-12: Paints and varnishes – Visual comparison of the colour of paints
[2] ASTM D 1729: 1982: Standard Practice for Visual Appraisal of Colors and Color Differences of Diffusely-Illuminated Opaque Materials
[3] ISO/CIE 10526:1991: CIE Standard Colorimetric Illuminants
[4] CIE 13.3 – 1995: Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light sources
[5] CIE 51.2 – 1999: A Method for Assessing The Quality of Daylight Simulators for Colorimetry
[6] CIE 15:2004, 3rd edition: Colorimetry
[7] CIE DS 014-1.2/E:2004: Colorimetry – Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers
[8] CIE DS 014-2.2/E:2004: Colorimetry – Part 2: CIE Standard Illuminants
[9] CIE S 014-3/E:2011: Colorimetry – Part 3: CIE Tristimulus Values
[10] DIN 6173 – 2: 1983-12: Colour matching: lighting conditions for average artificial light
[11] CIE 192:2010: Practical daylight sources for colorimetry
[12] SAE J361TM – 04/2017: Surface Vehicle Recommended Practice: Procedure of Visual Evaluation of Interior and Exterior Automotive Trim, Chapter 4.1.3

Literatura

[13] Yuk Ming Lam, John H Xin, Kwan Moon Sin: Study of the influence of various D65 simulators on colour matching, Color. Technol., 117, 2001
[14] Roy S. Burns: “Billmeyer and Saltzman’s Principles of Color Technology”, Third Edition, 2000 by John Wiley and Son’s, Inc.
[15] Wyszecki & Stiles: “ Color Science – Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae”, Second Edition, 1982 by John Wiley and Sons, Inc.
[16] Wout van Bommel, Abdo Rouhana: “ Lighting Hardware”, Philips, released September 2011
[17] Wout van Bommel, Abdo Rouhana: “ The science of lighting – A guide about the nature and behavior of light”, Published by Philips Lighting University, 2016


www.byk.com