Nezařazené | 25. 9. 2017

Další investice do výroby pružinové oceli pro automobilový průmysl v ArcelorMittal Ostrava

Zakázku v hodnotě 80 milionů korun získala strojírna ArcelorMittal Engineering Products Ostrava

Společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. investuje do přestavby chladicího lože pro řízené chlazení pružinové oceli na středojemné válcovně. Zakázku v hodnotě 80 milionů korun získala dceřiná společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava. Svým rozsahem i hodnotou patří projekt mezi největší dosud realizované zakázky v historii kunčické strojírny. Přestavba zajistí lepší vlastnosti pružinové oceli, která nachází uplatnění zejména v automobilovém průmyslu a nákladní přepravě. Výrobek s vysokou přidanou hodnotou vyvinula ostravská huť v loňském roce a vyrábí jej jako jediný podnik ArcelorMittal v Evropě.

„Investice nám umožní dodávat na trh větší objem pružinové oceli, a je tak dalším krokem ve zvyšování podílu výrobků s vysokou přidanou hodnotou v naší produkci. Chceme si tak zajistil lepší konkurenceschopnost,“ říká Vijay Mahadevan, generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava.
Řízené chlazení umožní huti garantovat u plochých tyčí pro výrobu pružin maximální tvrdost, jakou požadují zákazníci, a dodávat tak na trh vyšší objemy tohoto výrobku. Výrobu pružinové oceli, která nachází uplatnění jako součást závěsného systému vozidel, zahájila ArcelorMittal Ostrava v loňském roce. Zavedení produkce tohoto nového výrobku s vysokou přidanou hodnotou si vyžádalo investici do středojemné válcovny ve výši více než 210 milionů korun.
Komponenty jsme začali vyrábět na počátku letošního roku a na konci roku bude nové chladicí lože připraveno k odzkoušení. Projekt je časově náročný, protože se jedná o výrobu složitých strojírenských celků. Ty musíme s vysokou přesností instalovat v průběhu dvou 12hodinových odstávek chladicího lože měsíčně, určených pro běžnou údržbu, aby nebyl ovlivněn provoz a výroba válcovny,“ popisuje Radim Holoubek, obchodně-technický zástupce strojírny ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, který zásadním způsobem přispěl ke získání zakázky.

Redakčně zpracováno z www.ostrava.arcelormittal.com