automatizace | 28. 11. 2018

Další rozvoj ve společnosti SKD Bojkovice

Strojírenské kovovýrobní družstvo v Bojkovicích, které se zaměřuje na výrobu vstřikovacích forem, lisování a montáže plastových dílů do automobilového průmyslu, se v rámci dalšího rozvoje roz­hodla rekvalifikovat dosavadní halu S012 na prostory s výrobní technologií tzn. vstři­kování plastů, mon­táže a testování plastových dílů pro automobilový prů­mysl. Jedná se o stejný typ výroby, který už společnost dlouhá léta provozuje, a to bez dopadu na životní prostředí. Tímto kro­kem společnost také vytvoří nová pracovní místa v mikroregionu Bojkovsko a to ještě před koncem tohoto roku.

Redakčně zpracováno z www.skd‑bojkovice.cz