Výroba / technologie | 9. 10. 2019

Demo centrum Dopag CZ

Společnost Dopag umožní ve svém testovacím centru v Jenči u Prahy vyzkoušet si různé možnosti aplikace maziva. Zákazník tak má jedinečnou příležitost zkontrolovat si vhodnost navržené technologie ještě před prodejem a mít tak naprostou jistotu, že jím používané mazivo bude spolehlivě nanášené v požadovaných parametrech.

Demo centrum je určeno pro testování různých technologií, se zaměřením na aplikaci maziv a 1 K materiálů. Jen praktickým testem lze ověřit funkcionalitu a parametry jednotlivých prvků systému uváděné výrobcem.

Jak to celé funguje? Snadno!

Jedním z předpokladů kvalitního výstupu je testování originálního materiálu, který bude následně použit při výrobě. Pro účely testování, nebo také vzorkování, obvykle postačuje nevelké množství materiálu. Není důležité, zda se jedná o tmel, plastické mazivo či olej – na vše je pamatováno. Vhodné je také použít reálný produkt, na který má být materiál nanášen.

Je-li k dispozici materiál a produkt, následuje příprava jednotlivých komponent a simulace reálných provozních podmínek. Zákazník má možnost se vzorkování zúčastnit, ale není to nezbytně nutné. Z prováděných testů je možné pořídit pro zákazníka fotodokumentaci či videozáznam.

Při testování se nezřídka objeví komplikace, které je i při nejlepší vůli obtížné předem předpokládat. Demo centrum umožňuje včas identifikovat možné problémy a limity a při minimálních nákladech tak předcházet pozdějším problémům, které mohou nastat nesprávným výběrem technologie. Odhalování závad v provozu je po právu noční můrou všech zainteresovaných – jak na straně dodavatele technologií, tak i na straně zákazníka.

Domluvte si svůj Demo Day:
+420 777 762 161
info@dopagcz.com


www.dopagcz.com