Nezařazené | 25. 9. 2017

Hrubování bez starostí o náklady

Se ZETAtec 90N nabízí Boehlerit nový hrubovací nástroj se senzačně nízkými náklady na řeznou hranu.

Hospodárnost je u nového hrubovacího nástroje ZETAtec 90N, kterým rakouský specialista na řezné materiály Boehlerit rozšířil svůj frézovací program, na prvním místě. Dohromady šest řezných hran zajišťuje maximální produktivitu současně při nízkých nákladech na obrábění. Vysoká provozní spolehlivost a stabilita při hrubovacích operacích je zajištěna negativní základní geometrií. I přes to zajišťuje efektivní pozitivní úhel sklonu lehký řez. Tak jako u všech nástrojů nového frézovacího programu firmy Boehlerit, je také konstrukce ZETAtec 90N důsledně zaměřena na stabilitu. „Každé maličkosti byla vývojáři věnována náležitá pozornost,“ vysvětluje André Feiel, produktový manažer pro frézovací nástroje firmy Boehlerit. Tady mohli vývojáři z Kapfenbergu sloučit know-how se zkušeností vývoje a výroby za desetiletí a vytvořit pro zákazníky ziskové řezné materiály a nástroje.
Zvláště pro uživatele, kteří obrábí materiály tvořící krátkou třísku, od jednoduchých ocelí po litinové materiály, se ZETAtec 90N prokáže jako výborné řešení. V souladu s tím má Boehlerit širší sortiment vyměnitelných břitových destiček pro nový frézovací program: například PVD-povlakovanou jakost BCP25M nejlépe vhodnou pro frézování nelegovaných a legovaných ocelí nebo nerezové oceli, další BCP35M houževnatá jakost také s PVD-povlakem je jakost na ocel, vhodná zejména pro frézování za sucha při středních a nízkých řezných rychlostech. Pozornost si zaslouží i jakost BCM35M, s níž lze obrábět všechny materiály od litiny až po ocel a hliník. „Uživatelé, kteří chtějí používat univerzální jakost pro hrubování s ZETAtec 90N, ocení BCM35M,“ říká André Feiel. Zvláštní výhodou je interpolační a lineární ponoření, které umožňuje i navzdory negativní základní geometrii se ZETA 90N dosáhnout velmi lehký řez. Pokud tedy při hrubování jsou v první řadě v hledáčku náklady na obrábění, je pro dosažení maximální efektivity ZETAtec 90N ten nejvhodnější produkt.

Kancelář Boehlerit
Santražiny 753, 760 01 Zlín
boehlerit@boehlerit.cz
www.boehlerit.cz