Konstrukce / vývoj | 14. 1. 2019

Infrastruktura pro elektromobilitu – nová konference na veletrhu HANNOVER MESSE

Konference, která bude věnována elektromobilitě, infrastruktuře a energetickým sítím a jejímiž organizátory jsou Dolnosaské ministerstvo hospodářství a veletržní správa Deutsche Messe AG, se na výstavišti v Hannoveru uskuteční poprvé 19. února 2019 v rámci Technology Academy. Patronem akce je Dr. Bernd Althusmann, dolnosaský ministr hospodářství, práce, dopravy a digitalizace.

Hannover. Nová konference ´Infrastruktura pro elektromobilitu´ svědčí o prohloubení kompetentnosti veletržní správy Deutsche Messe v oblasti elektromobility. Téma elektromobility nabývá v Německu stále více na významu. Její rostoucí význam vyvolává potřebu informací v obcích, městských podnicích a u provozovatelů sítí, ale také v obchodu a průmyslu. Konference se v první řadě zaměří na požadavky infrastruktury.

Dolní Sasko jako spolková země automobilového průmyslu a energetiky má všechny předpoklady pro úspěšné uskutečnění obratu v mobilitě.  Ústřední úlohu zde hraje elektromobilita.   Přípravou žádostí o podporu elektricky poháněných vozidel (tzv. Umweltbonus), podporou veřejné dopravy nebo přípravou projektu pro trvalou udržitelnost a vozový park bez emisí (tzv. Beschaffungsallianz) jsme prokázali, jak vážně přistupujeme k této problematice. Také naše aktivity v oblasti infrastruktury nabíjecích míst na čerpacích stanicích a v odpočinkových zónách na parkovištích a nařízení o nabíjecích stojanech svědčí o tom, že je v Dolním Sasku elektromobilitě přikládán velký význam,“ říká dolnosaský ministr hospodářství dr. Bernd Althusmann.

Nyní je načase se tématem elektromobility vážně zabývat. Na naší konferenci se zaměříme na všechny stránky infrastruktury. Jedná se hlavně o infrastrukturu nabíjecích míst a požadavky na příslušný energetický systém,“ doplňuje Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG.

Do roku 2020 stanovila Národní platforma pro elektromobilitu( Nationale Plattform Elektromobilität (NPE)) potřebu 70 000 veřejných nabíjecích míst a 7 100 rychlonabíjecích stojanů. Německá spolková vláda vyčlení do roku 2020 až 300 milionů eur na výstavbu potřebné veřejně přístupné nabíjecí infrastruktury.  Zůstává nezodpovězená otázka, jak je schopna dnešní energetická síť pokrýt stoupající poptávku a jak lze zajistit potřebnou infrastrukturu, jak ve velkých aglomeracích tak celoplošně.  Potřebné investice, které je třeba vložit do uskutečnění digitalizace sítí a nových koncepcí pro vybudování potřebné infrastruktury, dosahují miliardových částek.

www.hannovermesse.de