Výroba / technologie | 25. 12. 2019

Inovativní víceúčelové zařízení pro odjehlování a čištění v jednoprocesním toku (One Piece Flow)

EcoCvelox je odjehlování vysokotlakým proudem vody v kombinaci s nízkotlakými procesy pro čištění dílů.

Spolehlivé odjehlování a čištění stabilním procesem je rozhodující pro bezchybnou funkci dílů, ale také pro vysokou kvalitu následných procesů, např. lepení, utěsňování a montování. Se zařízením EcoCvelox představuje Ecoclean zcela nový, kompaktní koncept pro nákladově efektivní odjehlování a čištění dílů vysokotlakým proudem vody s integrovaným, vysoce dynamickým lineárním dopravním systémem. Individuálně konfigurovatelné a v závislosti na procesu rozšířitelné zařízení umožňuje obrábět díly o velikosti až 200 × 200 × 200 mm, při době cyklu pouhých 15 sekund na paletu, v systému tzv. jednoprocesního toku (One Piece Flow).

Pro rychlé a jednoduché programování vysokotlakého odjehlování, které se může provádět s jednou tryskou nebo volitelně s vysokotlakým revolverem vybaveným až pěti různými tryskami, je možné integrovat rozhraní CAD/CAM. To společně s inovativním řešením manipulace s díly zajišťuje implementaci procesů pro nové obrobky v nejkratším možném čase. Čištění a sušení dílů lze provádět vstřikovacím zaplavením, postřikováním, cíleným oplachováním a ultrazvukem, stejně tak vysokorychlostním ofukováním a vakuovým sušením. Nakládání dílů může být realizováno automaticky s portálem či robotem, nebo také ručně.


Skupina SBS Ecoclean vyvíjí, vyrábí a prodává nadčasové stroje, systémy a servisy pro čištění průmyslových částí a aplikace povrchových částí. Její globálně vedoucí řešení pomáhají fi mám po celém světě provádět efektivní a udržitelnou výrobu podle vysokých standardů kvality. Klientská základna pochází z automobilového průmyslu a jeho dodavatelů kromě široké škály tržních odvětví, od lékařských zařízení, mikrotechnologie a přesných přístrojů přes mechanické a optické inženýrství až po energetické systémy a letecký průmysl. Úspěch společnosti Ecoclean je založen na inovacích, nejmodernější technologii, udržitelnosti, blízkostí zákazníka, rozmanitosti a respektu. Společnost zaměstnává cca 900 pracovníků na 12 místech v devíti zemích po celém světě.


www.ecoclean-group.net