Výroba / technologie | 8. 10. 2019

K 2019: ENGEL slaví 30 let bez vodicích sloupků

Úspěšná historie s velkou budoucností

Na veletrhu K 1989 představila firma ENGEL jako první výrobce vstřikovacích strojů na světě vstřikovací stroj s bezsloupkovou uzavírací jednotkou.

Více než 70 000 strojů přibližně u 10 000 zákazníků – tato čísla charakterizují jedinečnou úspěšnou historii bezsloupkové technologie firmy ENGEL. Začala před 30 lety na K 1989 a opět triumfuje i dnes. Bezsloupkové vstřikovací stroje od firmy ENGEL spojují jako žádná jiná konstrukce vysokou hospodárnost a efektivitu s maximálním šetřením zdrojů.

Bezsloupkové technologii nebyl velký a trvalý úspěch dán rovnou do kolébky. Když firma ENGEL jako první výrobce vstřikovacích strojů na světě v Düsseldorfu představila vstřikovací stroj se uzavírací jednotkou bez vodicích sloupků, tak nad touto inovací sice mnozí žasli, ale hleděli na ni také s velkou skepsí. Zdálo se, že proti tomuto novému konstrukčnímu principu hovoří spousta argumentů. Do té doby platila nezvratná zásada, že uzavírací jednotka vstřikovacího stroje musí mít čtyři vodicí sloupky.

Podnět k zamyšlení nad novým řešením přitom dali samotní zpracovatelé. Především při použití velkých forem omezují vodicí sloupky výrobce nástrojů ohledně libovolnosti designu a montáž a demontáž forem je kvůli čtyřem vodicím sloupkům náročná. „Již v 80. letech 20. století nebyla tato omezení slučitelná s požadavkem větší efektivity ve výrobě,“ zdůrazňuje Stefan Engleder, CEO skupiny ENGEL.

Vysoce flexibilní prostor formy a jednoduchá výměna forem, kterou umožňuje bezsloupkový stroj, proto nalákaly i skeptiky, aby tento nekonvenční konstrukční princip vyzkoušeli – a nechali se přesvědčit. Zájem v oboru byl rychle tak obrovský, že se bezsloupkový stroj v kmenovém závodu ENGEL ve Schwertbergu stal převládající konstrukcí. Během několika let byla vyvinuta kompletní konstrukční řada, která na základě nezadržitelného triumfu získala název victory.

Menší stroje pro větší ochranu zdrojů

Trh rychle poznal, že bezbariérová uzavírací jednotka nejenom zjednodušuje přípravu,“ říká Dr. Gerhard Dimmler, vedoucí výzkumu a vývoje produktů ENGEL AUSTRIA. „Dalšími výhodami bezsloupkové technologie jsou lepší ergonomie při všech manuálních pracích v prostoru formy, flexibilnější koncepce automatizace, protože se robot dostane do dutin přímo ze strany, a kompaktnější výrobní buňky s nižšími investičními a provozními náklady.“ Klíčem k zvýšení plošné produktivity jsou mimořádně velké upínací plochy formy. Protože zde nepřekážejí vodicí sloupky, lze využít celé upínací desky až ke kraji. Díky tomu pasují velké formy na poměrně malé stroje.

V mnoha případech lze zvolit stroj, který má o jednu až dvě třídy menší uzavírací sílu, než by to vyžadovala velikost formy u klasického stroje s vodicími sloupky,“ zdůrazňuje Franz Pressl, produktový manažer pro hydraulické bezsloupkové stroje ENGEL AUSTRIA. „Menší stroj potřebuje méně energie a chladicích médií a významně tak přispívá k šetření zdrojů. Další výhodou je optimální využití výrobní plochy, protože se do výrobní haly často vejde více strojů. Je působivé, kolik našich zákazníků plně využívá potenciálu bezsloupkové technologie a dosahuje tak výrazné výhody oproti konkurenci,“ říká Engleder.

Obzvláště velký je potenciál ohledně efektivity například při použití forem s více dutinami, u vícesložkových procesů s tahači jader a posouvači ve formě nebo také u pěnového vstřikování ENGEL foammelt. Tato použití mají společné to, že v poměru k objemu formy vyžadují menší uzavírací sílu.

Bezsloupkové vstřikovací stroje ENGEL poskytují díky perfektně paralelním deskám, vynikajícímu rozdělení uzavírací síly a maximálně šetrnému zacházení s formou největší možný volný prostor pro formu, automatizaci a obsluhu.

Stejnoměrný plošný tlak na celé upínací desce

Díky důslednému patentování i všech dalších výsledků vývoje zaujímá ENGEL s bezsloupkovou technologií dodnes výhradní postavení. Důležité milníky se týkají mimo jiné kloubu na pohyblivé upínací desce, který se u aktuální generace strojů používá pod názvem Force Divider. Force Divider zajišťuje, že pohyblivá upínací deska během vytváření uzavírací síly perfektně paralelně sleduje formu a uzavírací síla se stejnoměrně rozdělí na celé upínací ploše formy. Na dutiny v okrajové oblasti tímto způsobem působí v dělicí rovině stejný plošný tlak jako na dutiny uprostřed, což dokonce i při zpracování málo viskózních tekutých silikonů zabraňuje tvorbě hrotů.

Hospodárné standardy pro specifické požadavky

Bezsloupková technologie ENGEL se stále přizpůsobuje podle měnících se požadavků zpracovatelů. Důležité milníky představuje uvedení hybridního stroje e-victory s elektrickou vstřikovací jednotkou na trh v roce 2004, v současnosti již sériová servohydraulika ecodrive představená v roce 2008 a aktuální generace vstřikovacích jednotek, která od roku 2016 dále zvyšuje přesnost zpracování a efektivitu hydraulických strojů.

ENGEL má od roku 2013 v sortimentu také plně elektrická bezsloupková řešení. Druhá generace vstřikovacích strojů plně elektrické konstrukční řady e-motion TL byla vyvinuta speciálně pro výrobu optických a elektronických přesných součástí. Velmi dobře se etablovala v průmyslu spotřební elektroniky mimo jiné pro čočky a těsnění pro chytré telefony.

Při nepřetržitém dalším vývoji plně elektronické bezsloupkové technologie se intenzivně zaměřujeme na použití,“ prozrazuje Gerhard Dimmler. „S flexibilními řešeními pro zcela určité výrobky a materiály budeme díky použití bezsloupkových vstřikovacích strojů nadále zvyšovat hospodárnost, efektivitu a trvalou udržitelnost ve výrobě. Do centra pozornosti se stále více přitom dostávají technologie průmyslu 4.0, jako jsou inteligentní asistenční systémy.


www.engelglobal.com/cz