Výroba / technologie | 4. 10. 2019

K 2019 – mezinárodní veletrh plastů a kaučuku

Od roku 1952 zaujímá veletrh K výsadní pozici mezi všemi specializovanými veletrhy oboru plastů a kaučuku. Žádná jiná událost nezviditelňuje celosvětové úspěchy polymerních materiálů tak zřetelně, hmatatelně a transparentně. Také 21. ročník tohoto veletrhu, který se uskuteční v termínu 16.-23.října 2019, dokládá trvalý růst světového plastikářského průmyslu. Každé tři roky představuje veletrh špičku technologického vývoje, nejekonomičtější řešení pro průmyslové zpracování i inteligentní a rozmanité použití plastů a kaučuku. Nikde jinde nejsou k vidění polymerní materiály, technika strojů, zpracování a nástrojů i rozmanité aplikace umělých hmot a kaučuku tak komplexně jako v Düsseldorfu. I letošní ročník bude ukazatelem směru vývoje pro všechny, kteří chtějí získat přehled přes plastikářský průmysl a zpracování plastů, poznat trendy a vidět novinky naživo, v provozu.

Plasty a kaučuk stále na kurzu globálního růstu

Celosvětový úspěch tohoto průmyslu demonstruje především nárůst využití plastů a kaučuku jako materiálů, které v období 1950 až 2017 rostlo v průměru o 8,5 procent ročně. Tak vysoká čísla růstu, jako tomu bylo v padesátých až sedmdesátých letech minulého století, dnes již nejsou, ale s meziročně 4 až 5 procenty jsou i v novém tisíciletí stále kladná, byť značné rozdílná podle regionů, produktů nebo aplikací.

Motorem celosvětového růstu je nadále především růst populace světa a celkově se zvyšující životní úroveň lidstva. Prosperita se odráží na většině trhů aplikací umělých hmot, především u obalů na potraviny a produktů každodenní spotřeby, také však u nejrůznějších obalů na skladování a přepravu. Rozšiřování infrastruktury a pozemní i inženýrské stavitelství jsou impulzem pro použití plastů v oblasti zásobování vodou, elektřinou a plynem, pro izolace, okenní profily a mnohé další produkty.

Další růstovou oblastí použití je mobilita – od automobilů s jejich různě koncipovanými pohony přes přepravu nákladů a kolejová vozidla až po letectví. Jednou z oblastí použití, ve kterých se plasty staly prakticky nepostradatelnými, je medicína: přístrojová technika, diagnostika a laboratoře stejně jako bezpečná aplikace farmaceutických produktů vyžaduje plasty ve formě funkčních, praktických a hygienických jednorázových výrobků. Také produkty pro sport a volný čas, které dnes známe a jichž si ceníme, lze realizovat už pouze s použitím umělých hmot. Mnohé technologické trendy, jako například elektrifikace mnoha oblastí života a výroba obnovitelných energií, nejsou bez umělých materiálů představitelné. Všechny tyto aplikace přispívají na svých trzích společně s použitými umělými hmotami a kaučukem k celosvětové akceptaci a dalšímu šíření polymerních materiálů.

Vyšší efektivita využití zdrojů jako stálá výzva

Zodpovědné nakládání se zdroji omezeného rozsahu a jejich restriktivní spotřeba jsou na jedné straně širokým společenským požadavkem, na straně druhé však často také provozně-ekonomickou nutností. K tomu patří i šetrné používání konstrukčních materiálů, tedy taky plastů. Konstrukce cílového produktu odpovídající použitým materiálům a výrobním technologiím je často pouze prvním krokem k návrhu efektivní výroby.

Také redukce spotřeby energií u plastikářských strojů pokročila hodně daleko. Přesto výrobci velkých zpracujících strojů, především vstřikovacích strojů a lisů, extrudérů a vyfukovacích strojů, nacházejí stále nové potenciály pro snížení spotřeby. Stále více se propracovávají k fyzikálním hranicím a minimalizují u všech technologií množství energie potřebné ke zpracování plastů.

Německy mluvící země upevňují svou přední roli v oblasti technologií, Čína svou u plastikářských strojů

Hodnota produkce plastikářských a gumárenských strojů dosáhla v roce 2018 celosvětového objemu přibližně 38 miliard EUR po 36,3 miliardách EUR v roce 2017 a necelých 35 miliardách EUR v roce 2016. Evropští výrobci plastikářských strojů z tohoto objemu vyrobili v roce 2017 celkem 42 % (2016: 41 %), což odpovídá hodnotě produkce ve výši 15,3 (2016: 14,3) miliard EUR. Jak zjistil Euromap, svaz výrobců strojů z Rakouska, Francie, Německa, Velké Británie, Itálie, Lucemburska, Španělska, Švýcarska a Turecka, dokázali Evropané v roce 2017 lehce posílit svoji vedoucí roli ve světovém obchodu z 48 na 52 procent. Navzdory mnoha překážkám očekává Euromap pro rok 2018 nárůst evropské produkce o další 2 až 3 procenta.

Dle hodnoty produkce největší zemí ve výrobě plastikářských strojů byla 2017 Čína s přibližně 11,5 miliardami EUR (podíl 31,8 %), následovaná Německem s 8 miliardami EUR (podíl 22,1 %), Itálií s 3 miliardami EUR (podíl 8,4 %), USA s 2,7 miliardami EUR (podíl 7,4 %) a Japonskem s 1,8 miliardami EUR (podíl 4,9 %). Ve světovém obchodě vede německé strojírenství s podílem na světovém exportu ve výši 24,5 % před Čínou (16,4 %), Japonskem (10,4 %), Itálií (9,4 %) a USA (5,7 %).


www.k-online.de