Kalendář | 29. 10. 2020

Formnext virtual

Jako přední průmyslová platforma pro aditivní výrobu a průmyslový 3D tisk je Formnext místem mezinárodního setkání pro novou generaci inteligentní průmyslové výroby.

+++ Formnext 2020 pouze virtuální +++ Vzhledem k nejnovějšímu vývoji pandemie COVID19 v roce 2020 se Formnext bude konat virtuálně.


formnext.mesago.com