Automobilky | 1. 11. 2019

Konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Ve středu 23. října se v Brně konal 16. ročník konference na téma: „Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě“. Cílem konference je podpora rozvoje automobilového průmyslu a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel, výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na inovacích a rozvoji automobilového průmyslu.

Úvod patřil jednateli společnosti organizující konferenci (Konference s. r. o.), Ing. Petru Mandelíkovi, Ph.D., který se ujal slavnostního zahájení a všechny zúčastněné srdečně přivítal. Poté již nic nebránilo tomu, aby slovo převzal Ing. Vojtěch Benda, člen bankovní rady České národní banky, který se věnoval trendům a vývoji ekonomiky v ČR a ve světě. Podpoře rozvoje automobilového průmyslu v ČR byla věnována přednáška Ing. Karolíny Konicarové z Agentury CzechInvest. Poté vystoupil Ing. Branislav Hadár ze společnosti Kia Motors Slovakia, který hovořil o trendech automobilového průmyslu, zkušenostech a aktuálních výzvách Kia Motors Slovakia. Ing. Michal Velička ze společnosti Toyota Central Europe – Czech s. r. o. svoji přednášku pojmenoval „Namířeno k vodíkové budoucnosti“.

Z dalších přednášek jmenujme alespoň některé: k řečnickému pultu s přednáškou na téma „Továrna budoucnosti v automobilovém průmyslu“ předstoupil Ing. Jiří Bavor, Head of Sales divize Digital Industry, Siemens CZ. S trendy robotizace a automatizace v automobilovém průmyslu vystoupil Ing. Julius Bělička, obchodní ředitel divize Robotics and Motion společnosti ABB.

Jedna přednáška nabitá informacemi střídala druhou, přičemž přednášky byly rozděleny do jednotlivých tématických bloků, po kterých vždy následovala přestávka, která nabídla prostor nejen k občerstvení, ale také k živé diskuzi či navázání kontaktů.

Konference nabízí prostor nejen pro navázání nových kontaktů, ale také pro získání a výměnu zkušeností a názorů.


Ivana Nedbalová, INFOCUBE s. r. o.