Výroba / technologie | 4. 10. 2019

Kontrola kvality v čistých prostorách

Nároky na kvalitu výrobků jsou den ode dne vyšší. Cílem každé výrobní společnosti je mít co nejméně zmetků, ušetřit náklady, zefektivnit proces výroby. Naplit každoročně tyto cíle je těžší a těžší. Máme pro vás novou možnost, jak tyto cíle naplnit – kontrola kvality v technicky čistém prostředí.

Již od roku 2001 se jako společnost 100% Rework zabýváme kvalitou převážně v automobilovém průmyslu. Našim zákazníkům poskytujeme služby v oblasti kontroly kvality výrobků, máme zkušené auditory a školitele dle norem VDA 6.3 nebo dle ATF 16949 norem. V Brně jsme postavili moderní kontrolní měřicí středisko, které poskytuje nezávislé 3D měření. Řídíme se standardy kvality ISO 9001. Jsme členy Autoklasrtu, Aeroklastru či Sdružení automobilového průmyslu.

Automotive se neustále vyvíjí. My nejsme výjimkou. Proto jsme se rozhodli posunout naše služby zase o kousek dál a nabízíme kontrolu kvality v tzv čistých prostorách.

Technická čistota patří mezi základní standardy vyžadované zástupci vyspělých průmyslových odvětví (automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, elektrotechnický průmysl, výroba medicínských pomůcek, atd.), kde přítomnost kontaminace má výrazný vliv na specifické charakteristiky produktů, které mohou ovlivňovat bezpečnost, funkčnost, spolehlivost, životnost a kvalitu.

Požadavky Technické čistoty a Čistoty prostředí jsou uváděny v normách ISO 16232, ISO 13 485, ISO 14644, standardech VDA 19.1 a VDA 19.2.

Předpisy pro čistotu kapalin a popis čistoty dílců, které byly, a někde doposud jsou, zažité v hydraulické branži, přestaly úplně vyhovovat s nástupem nové generace fluidních systémů, jako je hydraulika pro velmi vysoké tlaky a zejména palivové systémy moderních spalovacích motorů. S nástupem vstřikovacích systémů, jako je např. commonrail, jehož čerpadlo pracuje trvale s tlakem podstatně převyšujícím 1000 bar a poruchovost se blíží k absolutní nule, nároky na čistotu procesních kapalin a dílců se ve srovnání se stavem před 10 lety o několik řádů zvýšily.

Čistý prostor je definovaný prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vznosu regulována tak, aby byla splněna specifikovaná třída čistoty. Cílem technické čistoty je absolutní minimalizace poruch při montáži i za provozu, snížení nákladů na výpadky ve výrobě a maximální snížení zmetkovitosti. V praxi je technická čistota soubor činností a opatření vedoucí k zajištění požadované kvality produktu.

Čistý prostor je tvořen místem odděleným stavebními prvky tak, že je izolováno od vnějšího prostředí. V tomto prostoru najdete vzduchotechniku HVAC s více stupňovou filtrací. Tato vzduchotechnika zajišťuje chlazení, topení, zvlhčování a filtrování vzduchu.

Přesunutím výroby do čistého prostoru se výrazně sníží zmetkovitost a poruchovost způsobená kontaminací vnějším prostředím. Tento přesun do čistých prostor může výrazně snížit náklady na výrobu vašich produktů. Pro následnou kontrolu vašich produktů není již potřeba uvolňovat další prostor v rámci vaší technické čistoty. My vám zajistíme nezávislou kontrolu kvality v technicky čistém prostředí. Pomůžeme vám zvýšit kvalitu vašich výrobků.


www.rework.cz