Automobilky | 17. 3. 2020

Koronavírus: PSA Trnava zastavuje výrobu a z desiatok preventívnych opatrení distribuuje rúšku každému zamestnancovi

Z dôvodov

·       ochrany zdravia našich zamestnancov pred koranvírusom

·       narastajúcich komplikácií s dodávkami niektorých dielov

·       postupného poklesu dopytu na trhu

sa naša materská spoločnosť Groupe PSA rozhodla zastaviť výrobu vo svojich európskych závodoch.

V trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia pristúpime k zastaveniu produkcie vo štvrtok ráno od 6h00, pričom zastavanie výroby je naplánované do piatku 27.marca.

V samotnej trnavskej automobilke zatiaľ potvrdený prípad Koronavírusu nemáme. Všetky opatrenia, ktoré robíme, majú preventívny charakter.

Stále však pokračujeme v aplikácii opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. V utorok 17. marca ráno, sme distribuovali ochranné hygienické rúška celoplošne pre každú kolegyňu a kolegu.

Prakticky tri posledné týždne sa denno-denne venujeme Koronavírusu ako hlavnej téme.

Priebežne aplikujeme prísne preventívne hygienické opatrenia, aby sme predovšetkým chránili zamestnancov.

Veľmi pozorne sledujeme situáciu. Spolupracujeme s vládou a zástupca automobilky bol prizvaný na krízový štáb mesta Trnava.

Výber konkrétnych opatrení, ktoré boli doteraz v Trnave prijímané:

– zriadenie špeciálneho „newslettera“, ktorým denne pripomíname zamestnancom nutnosť dodržiavania základných hygienických pravidiel: umývanie rúk, zákaz podávanie rúk, vyhýbanie sa blízkemu kontaktu na menej ako jeden meter…

– prakticky už od 24.februára u nás platí povinná 14-dňová karanténa pri príchode zamestnancov zo zahraničia – najprv to bol zoznam citlivých štátov, neskôr všeobecne

– rušenie všetkých služobných ciest do zahraničia

– zákaz všetkých návštev v automobilke

– zvýšenie frekvencie upratovania a dezinfekcie spoločných priestorov a sociálnych zariadení

– inštalácia dávkovačov dezinfekčných gélov do vstupov výroby, administratívy a jedálne

– v jedálni platili dodnes prísne hygienické opatrenia (napr. špeciálny rozvrh stravovania – redukcia počtu stravníkov pre dodržanie odstupu 1 metra, zrušenie prenosných dochucovadiel, ako je soľnička, distribútor kečupu, zrušenie šalátového baru kde ľudia používali spoločné naberačky a podobne)

– od utorka 17. marca je podniková kantína úplne zavretá, aby nedochádzalo ku koncentrácii zamestnancov na jednom mieste

– zatvorenie bufetu

– zvýšenie počtu zamestnancov na home–office

– oddelenie šoférov kamiónov od zamestnancov PSA a zákaz ich vstupu do priestorov PSA

– dezinfekcia nástrojov a zariadení používaných vo výrobe (uťahovačky, manipulátory…)

– porady sú úplne zrušené, organizujeme ich len virtuálnou, elektronickou formou

– presne rovnaké pravidlá musia dodržiavať aj dodávatelia, ktorí majú svojich zamestnancov v areáli závodu


Zdroj: PSA Slovakia