Výroba / technologie | 25. 9. 2019

Kovosvit představí na MSV soustruh KL 435, který navazuje na stroj SP 430

Na dubnových Zákaznických dnech mohli zákazníci a obchodní partneři Kovosvitu MAS poprvé spatřit nový soustruh KL 435, v té době rozpracovaný na montáži. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně si již dokončený stroj odbyde výstavní premiéru.

Soustruh KL 435 je další stroj z řady KL (Kovosvit Lathe), v níž navazuje na KL 285, který Kovosvit poprvé představil na MSV v minulém roce. Výrobní řada KL je evolucí řady produkčních soustruhů SP. Samotný KL 435 tak navazuje na soustruh SP 430. Konstruktéři se při inovaci zaměřili zejména na ergonometrii a celkovou přívětivost ovládání stroje.

Základní parametry původního stroje SP 430, ať už jde o tuhost, provedení skeletu, velikost zástavbového prostoru i kinematiku nebylo potřeba zásadně měnit. Proto se pozornost při návrhu soustruhu KL 435 zaměřila především na vylepšení dílčích detailů. Jedná se například o úpravy na ose Z, jejichž výsledkem je zlepšená tuhost v této ose. Dále byl změněn způsob upevnění lineárního vedení. Tyto drobné úpravy přispějí k delší životnosti zmíněných komponentů.

Další inovace se soustředily na vřeteník, konkrétně na hlavní vřeteno. Původní odměřování bylo nahrazeno odměřováním, které je součástí vřetena, což zajišťuje zvýšenou přesnost polohování osy C. U vřetena došlo zároveň ke zvýšení průchodnosti pro obrábění z tyčového materiálu. Průchod vřetena velikosti A8 se zvětšil z 80 mm na 86 mm a vřetena A11 z 90 mm na 95 mm.

Inovovaný stroj poskytne obsluze podstatně vylepšený způsob seřizování polohy upnutí součásti. Upínací válec je totiž místo indukčních spínačů vybaven přímým odměřováním. Poloha upnutí součásti se velice jednoduše nastaví na obrazovce řídícího systému pouhým stisknutím tlačítka. Odpadá tak pracné a zdlouhavé mechanické nastavování indukčních spínačů.


www.kovosvit.cz