Akce | 7. 1. 2019

Lipské veletrhy Intec a Z před startem ve skvělé kondici

Intec a Z 2019 se konají v termínu o měsíc dřívějším, a to již 5. až 8. února 2019. Očekávání od příštího ročníku jsou velká. Zhruba 1 300 vystavovatelů bude na moderním výstavišti v Lipsku prezentovat široké spektrum své nabídky. Česko bude mít i v roce 2019 jednu z největších vystavovatelských účastí. Veletržní nabídka je navíc v rámci doprovodného programu ideálně doplněna top tématy dnešní podnikové praxe.


„Stav přihlášek na veletrhy Intec a Z 2019 je vynikající. Díky tomu jsme si jisti, že naše dvojice veletrhů dále posílí svoji pozici mezi významnými evropskými průmyslovými veletrhy,“ říká Markus Geisenberger, jednatel společnosti Leipziger Messe, a dále doplňuje: „Na návštěvníky čeká široká paleta zahrnující vše okolo kovozpracování a subdodavatelského průmyslu.“ V rámci příštího ročníku veletrhů Intec a Z bude zhruba 1 300 vystavovatelů prezentovat inovativní produktové novinky, vyladěnou techniku a komplexní služby. Tržní potenciál veletrhu Intec využijí i v roce 2019 přední výrobci obráběcích strojů, renomované firmy v oblasti výroby přesných nástrojů a firmy specializované na řešení automatizace výroby z celé Evropy. Současně je ale veletrh Intec atraktivní z hlediska získávání zakázek i pro malé a středně velké firmy. V halách Intecu tak zbývá pro rok 2019 už jen několik málo volných míst pro stánek. S velkým příslibem jsou spojené také přípravy veletrhu Z, kde budou subdodavatelé z celé Evropy demonstrovat svoji výkonnost a inovační sílu jako partneři finálních výrobců a systémových dodavatelů. Opětovně významně budou zastoupeny výrobci dílů a součástek z kovů, umělých hmot i netradičních nových materiálů. Další důležitou součást vystavovatelského portfolia pak představují firmy nabízející technologické průmyslové služby.

Veletrhy v silném průmyslovém regionu

Na nadcházejícím ročníku veletrhu Intec jsou velmi dobře zastoupena velká centra německého strojírenství jako Baden‑Württemberg, Bavorsko, Nordrhein‑Westfalen a Sasko. Také v mezinárodním měřítku toho má Intec hodně co nabídnout: nejvýraznější zastoupení mají firmy z Itálie, Rakouska a Švýcarska, pozadu nezůstává ani Česká republika, kde velké prezentace budou mít například firmy BOMAR či 4ISP. Veletrh Zuliefermesse pak představí vystavovatele ze všech německých průmyslových regionů a z celé Evropy. Tato dvojice lipských veletrhů může i v příštím roce stavět na pevné základně v rámci svého domovského regionu: jenom ze Saska je na příštím ročníku očekáváno na 300 podniků a institucí. V takovéto šíři záběru nejsou saské strojírenství a subdodavatelská sféra přítomny na žádné jiné veletržní akci.

Významná role Česka

Již jen díky geografické poloze má Česko pro oba veletrhy ze strany vystavovatelů i návštěvníků velký význam. I v roce 2019 bude Česká republika prezentována v rámci oficiální účasti organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Účast na společném stánku je díky finanční podpoře ze strany ministerstva pro české firmy velmi výhodná, čehož tradičně využívají zejména subdodavatelé působící v oblasti automobilového průmyslu a také slévárny, když Svaz sléváren ČR je odborným garantem oficiální účasti. Za účelem podpory mezinárodní spolupráce jsou na programu veletrhů také různá kooperační fóra, kdy účast firem z České republiky má na veletrzích Intec a Z již dlouhou tradici. Na 7. únor 2019 je naplánováno „Setkání zemí 4.0 – Sasko‑ Polsko‑ Česko‑ Rumunsko“, které bude pořádáno organizací Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS). Formát akce zahrnuje krátké tématické přednášky a prostor pro Business‑ Speed‑ Dating.

Témata budoucnosti na programu dne

Doprovodný program veletrhů je plně ve znamení praktické využitelnosti a informací přesahujících branži strojírenství. Pro rok 2019 je nově koncipována zvláštní přehlídka „Aditivně + Hybridně – nové výrobní technologie v praxi“, která na atraktivních exponátech ukazuje, jak se díky kombinaci klasických výrobních postupů a nových technologií dají překonávat obvyklé limity výrobních procesů. Součástí přehlídky je i expertní fórum, které během čtyř veletržních dní nabídne náhled na aktuální stav techniky a představí příklady řešení, které se již osvědčily v praxi.

Moderní průmysl se vyvíjí směrem k nové generaci inteligentních propojených systémů – jednak v rámci výroby a pak také ve výrobcích samotných. Klíčovou roli v tomto získává senzorika. V rámci zvláštní přehlídky „Senzorika – na cestě k inteligentnímu výrobku. Řešení, trendy, potenciál“ budou detailně zkoumány nejen uživatelské přínosy ale také konkrétní výzvy s tím spojené. 7. února se bude v rámci veletrhů Intec a Z poprvé konat odborné fórum „new mobility“. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky renomovaných expertů ze sféry průmyslu a politiky – mimo jiné na příklady Best Practice a konkrétních strategií postupu. Fórum pořádané společností Leipziger Messe ve spolupráci s organizací ACOD (Automotive Cluster Ostdeutschland) bude zahrnovat také pódiovou diskusi. Dr. Deliane Träber, sekční ředitelka společnosti Leipziger Messe k tomu dodává: „Odborné fórum nabízí platformu pro sledování a diskuse k výzvám a příležitostem pro strojírenství a subdodavatelský průmysl, které s sebou přinášejí nové koncepce pohonů dopravních prostředků. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v dané oblasti je pro nás důležité se tomuto tématu v rámci našich veletrhů věnovat.“

Veletrhy na internetu: www.intec-lipsko.cz
www.z-lipsko.cz