Elektrotechnika | 15. 3. 2020

Magnetický snímač s rozhraním Drive-Cliq od firmy Balluff

Absolutní magnetický snímač BML z řady SGA je vhodný všude tam, kde je třeba s velkou přesností měřit absolutní polohu a požaduje se měření až do konce pojezdové dráhy. Úplné diagnostické funkce zajišťují spolehlivý provoz a efektivní údržbu. S rozhraním Drive-Cliq je možné snímač od firmy Balluff bez problémů začlenit do prostředí řídicích systémů Siemens. Siemens tento snímač následně certifikoval.

Instalace plug and play usnadňuje začlenění po pohonných systémů. Řídicí jednotka automaticky detekuje snímač i jeho základní nastavení. Snímač je také velmi flexibilní a umožňuje sejmutí jezdce z pásky a jeho opětovné nasazení. To umožňuje realizovat jednoduchá a cenově úsporná řešení náročných úloh v oblasti automatizace stejně jako při výrobě obráběcích a speciálních strojů.

Protože systém pracuje na magnetickém principu, je velmi odolný proti změnám teploty i znečištění (prachem i olejem) a nepodléhá opotřebení. Díky kompaktnímu tvaru měřicího systému je také snadné jej integrovat do stávajících zařízení, a to i tam, kde je pro vestavbu  málo místa. Instalaci usnadňuje též velkorysá čtecí vzdálenost 1,3 mm.

Systém důsledně kontroluje kvalitu měřené hodnoty a kontinuální ověřování zajišťuje velkou spolehlivost výsledků měření. V rámci  automatického sledování stavu se kontroluje kvalita signálu a řídicí jednotka umožňuje snadno a jednoduše vyhodnotit funkční rezervu systému.

Stavové LED a diagnostické funkce zajišťují spolehlivý provoz a efektivní údržbu.

Lineární měřicí systém je vhodný pro velké měřicí délky, do 48 m, stejně jako pro úlohy, kde se požaduje velká přesnost. Systém s přesností až ± 12 μm a rozlišením 1 μm vyhovuje i náročným požadavkům. Měřicí systém také zjednodušuje retrofit strojů.


www.balluff.com