Elektrotechnika | 13. 1. 2021

Nová komunikační brána Intesis pro integraci nabíjecích stanic elektromobilů do BMS se sběrnicí Modbus

Společnost HMS Networks oznamuje, že uvádí na trh nový překladač protokolů Intesis™, který umožňuje monitorovat a řídit nabíjecí stanice elektromobilů založené na OCPP 1.6 ze systémů BMS využívajících sběrnici Modbus.

Rostoucí potřeba nabíjecích stanic elektromobilů v budovách

Počet elektromobilů v posledních letech exponenciálně roste. Podle Mezinárodní agentury pro energii bylo v roce 2019 po celém světě instalováno okolo 7,3 miliónu nabíjecích stanic. Nabíjecí stanice jsou dostupné na soukromých parkovacích stáních, na parkovištích u veřejných budov nebo u nákupních středisek, na odstavných parkovištích u stanic veřejné dopravy atd. Instalace nabíjecích stanic v budovách pomáhá rozvíjet výrobu elektromobilů a zrychlovat přechod na obnovitelné zdroje energie. Ovšem zařízením, kde jsou nabíjecí stanice instalovány, to přináší problémy. Management energie a monitorování dostupnosti parkovacích míst pro elektromobily vyžadují hodně komunikace mezi systémy správy budov a nabíjecími stanicemi.

Překladač protokolu Intesis mezi aplikačním protokolem OCPP a sítěmi Modbus RTU/TCP umožňuje monitorování a řízení dobíjecích stanic elektromobilů

Jedním z nejpoužívanějších protokolů v oboru elektromobility je OCPP, standard, který umožňuje monitorování a řízení provozu nabíjecích stanic elektromobilů, jako je spouštění nebo zastavování nabíjení, správa uživatelů nebo čtení energetických parametrů. I když je používán mnoha výrobci nabíjecích stanic pro elektromobily, v řídicích jednotkách BMS a v automatizační technice budov se vyskytuje zřídka.

Nový překladač protokolů Intesis od firmy HMS Networks představuje standardní řešení, které spojuje obor elektromobility se systémy managementu budov (BMS). Umožňuje integrátorům systémů BMS a výrobcům dobíjecích stanic pro elektromobily snadno, levně a spolehlivě realizovat základní monitorování a řízení dobíjecích stanic elektromobilů kompatibilních s protokolem OCPP 1.6 z libovolného automatizačního systému založeného na některém z protokolů Modbus. Komunikační brána umožňuje z BMS s komunikační sítí Modbus spravovat, kteří uživatelé jsou oprávněni nabíjecí stanici používat, řídit nabíjení a přenášet naměřené údaje z nabíjecí stanice, takže BMS může vlastníkovi budovy zajišťovat řízení nabíjecí stanice, její servis a přehled o spotřebě elektřiny. Komunikační brána je k dispozici ve dvou verzích: první pro jednu nabíjecí stanici se sedmi konektory, druhá pro až 20 nabíjecích stanic, z nichž každá může mít sedm konektorů.

Intesis MAPS pro snadnou a standardizovanou integraci do jakéhokoliv BMS

Komunikační brána se konfiguruje pomocí bezplatného konfiguračního nástroje Intesis MAPS, který je vhodný pro všechny překladače protokolu Intesis. Intesis MAPS je navržen tak, aby v síti snadno nalezl nabíjecí stanice OCPP a integroval je do systému automatizace budov pomocí standardní mapy registrů, která zjednodušuje integraci do jakéhokoli systému BMS využívajícího Modbus TCP nebo RTU.

Kombinace nástroje Intesis MAPS a překladače protokolu Intesis OCPP na protokol Modbus TCP/RTU usnadňuje integraci nabíjecích stanic elektromobilů do systémů správy budov a pomáhá majitelům budov optimalizovat využití nabíjecích stanic elektromobilů ve svých zařízeních a připravit se na revoluci v automobilové dopravě.

Více se dozvíte na www.intesis.com


www.hms-networks.com