Výroba / technologie | 2. 12. 2019

Nové bezpečnostní dveřní systémy od firmy Euchner

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent sloužících k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních, zejména pak bezpečnostních spínačů a zámků.

Obrázek 1: Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGBS

Je tomu už téměř 10 let, co byl na trh uveden tehdy zcela unikátní bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB, který dnes stal téměř standardem na ochranných oploceních zejména u robotizovaných pracovišť a to hlavně díky svému konceptu, který zahrnuje vše důležité v jedné snadno montovatelné sestavě. O bezpečnost a ochranu proti neoprávněné manipulaci se stará lety prověřená technologie elektromechanických zámků doplněná o moderní elektroniku využívající unikátně kódované RFID transpondéry. O výjimečném úspěchu dveřního systému MGB svědčí i to, že přední světoví výrobci ochranných oplocení nabízí ve svém sortimentu montážní sady s předpřipravenými závitovými otvory pro rychlou instalaci.

V letošním roce byl na trh uveden nový štíhlý bezpečnostní dveřní systém MGBS, během podzimu se objeví také nástupce systému MGB s označením MGB2 Classic.

Štíhlý bezpečnostní dveřní systém MGBS (obrázek 1) nemá za úkol nahradit systém MGB, ale spíše jej doplnit v instalacích, které jsou prostorově omezené. Štíhlé provedení zamykacího modulu je přizpůsobeno montáži na profily šířky 40 mm, takže nepřečnívá do stran, jako dveřní systém MGB. To se hodí zejména u dveří na vnějším nebo vnitřním rohu ochranného oplocení nebo na rozsáhlých zařízeních, kde je velké množství dveří těsně u sebe, oddělených jen jedním úzkým sloupkem nebo profilem.

Obrázek 2: Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB2 Classic

Zamykací modul dveřního systému MGBS je tvořen v podstatě bezpečnostním zámkem instalovaným ve velmi robustním celokovovém třmenu. Vše je navrženo tak, aby se jediný zamykací modul dal použít pro levé i pravé dveře, a to posuvné i zavěšené na pantech. Systém MGBS dosahuje úrovně vlastností PLe/kat.4 dle ČSN EN ISO 13849-1 a to bez vyloučení závady na mechanických dílech zámku (fault exclusion), mimo jiné i díky unikátní konstrukci aktuátoru, která signalizuje jeho nadměrné mechanické přetížení předtím, než dojde k jeho destrukci. Zamykací modul může a nemusí být vybaven ovládacími prvky na přední straně krytu, které jsou vyvedeny do konektoru. Odpadá tak nutnost instalovat poblíž dveří samostatnou krabici s ovládacími prvky, navíc je vše včetně bezpečnostních signálů připojeno jediným kabelem. Prosvětlená tlačítka lze přizpůsobit pomocí vkládacích barevných čoček, které mohou být také potištěny symboly či piktogramy. Oblíbeným doplňkem zejména u variant bez napětí zamčených-napětím odemykaných je mechanické tlačítko ze zadní strany, sloužící jako únikové uvolnění jištění – tedy odemčení zámku zevnitř chráněného prostoru. To se hodí pro vyproštění náhodně uvězněných osob například při provádění čištění a údržby, které má být podle normy možné bez cizí pomoci a bez použití nástrojů.

Modul vnější kliky obsahuje kromě mechanismu pro instalaci visacích zámků hlavně aktuátor s unikátně kódovaným RFID transpondérem, takže systém MGBS plní požadavky normy ČSN EN ISO 14119:2013 na spínače Typu 4 s vysokou úrovní kódování, čímž je zajištěno snadné splnění požadavků na „minimalizování možností ochromení blokovací zařízení“, tak jak o nich mluví kapitola 7 této normy. Ochromení systému použitím jiného kusu aktuátoru není možné, neboť systém reaguje jen na jeden jediný při instalaci naučený. Dojde-li k poškození naučeného aktuátoru, lze zámek spárovat s jiným kusem, a to velmi snadno i v místě instalace, bez nutnosti použít nějaké programovací zařízení nebo software.

Pro snadnější odhalení poruch jsou bezpečnostní systémy MGBS vybaveny detailní diagnostikou, LED indikátory jsou umístěny na předním krytu a jsou tedy dobře viditelné. Diagnostické a monitorovací signály je samozřejmě možné pomocí výstupů přivést i do nadřazeného systému.

Zcela novou úroveň diagnostiky však nabízí nový bezpečnostní dveřní systém MGB2 Classic (obrázek 2) – v kombinaci s bezpečnostním modulem ESM-CB se diagnostické, profylaktické a procesní informace přenášejí do nadřazeného řídícího systému pomocí rozhraní IO-Link. Na rozdíl od již dříve představeného systému MGB2 Modular ale provedení Classic nekomunikuje prostřednictvím sběrnice PROFINET/PROFISAFE, nýbrž se přímo připojuje k řídicímu systému pomocí OSSD výstupů a lze ho sériově řadit do kombinace až s 10 přístroji.

Konstruktérům strojů, integrátorům a uživatelům nabízí nová modulární konstrukce systému MGB2 Classic maximální flexibilitu. Kombinováním s velkým počtem libovolně volitelných submodulů je možné pokrýt všechny požadavky na systémy zavírání dveří. Submoduly mohou být osazeny například tlačítky, otočnými spínači s klíčem i bez něj nebo tlačítky nouzového zastavení. To zjednodušuje skladové hospodářství a umožňuje efektivně realizovat dodatečná přání na změny nebo rozšiřování systému.

K univerzálnosti systému MGB2 Classic přispívá také přepínač DIP: Podle polohy spínače se bezpečnostní výstupy aktivují už při zavřených a nejištěných dveřích, nebo až při bezpečně zajištěných dveřích. Další zvýšení variability zajišťuje vyhodnocovací modul s jištěním ochranného krytu, který lze upevnit na dveře se závěsy nalevo nebo napravo i na posuvné dveře. Pro individuální přizpůsobení systému MGB2 Classic konkrétní úloze je mimoto k dispozici rozsáhlé portfolio příslušenství EUCHNER: od potvrzovacích tlačítek až po únikové a pomocné odjišťovací prvky.

Kromě robustnosti pouzdra, rozsáhlým diagnostickým funkcím a možnosti kdykoli vyměňovat submoduly i za provozu se při vývoji nového člena rodiny MGB2 přihlíželo také ke snadnosti oprav jednotlivých komponent. Veškeré šrouby jsou tudíž zabezpečené proti ztracení a dotahují se či povolují pomocí jediného nástroje. Rychlou a bezproblémovou výměnu dále podporují kódované svorky na připojovacích modulech, které výrazně zkracují zbytečné prostoje.

Pro aplikace typu ochrany procesu, které nevyžadují jištění dveří, se dveřní systémy MGBS a MGB2 Classic dodávají také v provedení bez jistícího elektromagnetu.


www.euchner.cz