Ostatní výroba a technologie | 5. 10. 2020

Nové „inteligentně naváděné vozidlo“ (IGV): autonomní čelní vysokozdvižný vozík je naváděn s využitím inteligence hejna

Po „ONE“ přichází „OCF“: společnost AGILOX rozšiřuje svou řadu inteligentních naváděných vozidel o nový autonomní všesměrový čelní vysokozdvižný vozík, který využívá inteligenci hejna. AGILOX tím vstupuje do nové oblasti aplikací: klasických úloh intralogistiky při příjmu, skladování a výdeji zboží.

Ultralehké a vysoce efektivní vozíky řady ONE od firmy AGILOX změnily koncept AGV. Vozíky pracují bez centrálního řídicího systému, to znamená, že jsou ve výrobním závodě nebo ve skladu naváděny skutečně autonomně. Výjimečně kompaktní IGV AGILOX plánují své trasy na základě principu inteligence hejna, což je jedna z metod umělé inteligence pro decentralizované řízení, a díky tomu jsou mnohem flexibilnější než klasické AGV. Navíc programování, přesněji „učení“ vozíků je výrazně snazší, protože centrální softwarové aplikace včetně jejich údržby, aktualizací atd. se staly zbytečnými – a to je inovace, která snižuje provozní náklady.

AGILOX nyní doplňuje svůj sortiment IGV o variantu OCF – význam zkratky je Omnidirectional Counterbalenced Forklift, čelní vysokozdvižný vozík s všesměrovým pohybem. Zatímco vozík ONE je vybaven nůžkovým zvedákem a funguje pouze jako zařízení pro manipulaci s materiálem (dopravuje náklad, který nepřesahuje obrys vozidla), OCF je plnohodnotný čelní vysokozdvižný vozík. Proto může zvedat palety, bedny a další náklady o hmotnosti až 1 500 kg, dopravovat je na místo určení a ukládat je do výšky až 1 600 mm.

Pro inteligentní a úsporný koncept IGV AGILOX se tím otevírají nové možnosti využití. Zatímco vozíky ONE slouží především pro zásobování výrobních zařízení materiálem, OCF umožňuje plnit klasické úlohy intralogistiky při příjmu a výdeji zboží, vychystávání objednávek a skladování, stejně jako při manipulaci ve výrobě – pod podmínkou, že zboží se přepravuje na paletách.

Stejně jako vozíky ONE, i OCF používají podvozek s všesměrovým pohybem. Mohou tedy projíždět bokem úzkými  uličkami, otáčet se na místě a manévrovat i tam, kde je málo místa. Stejné jsou i jejich lithium-iontové baterie (LiFePO4), které zaručují krátkou dobu nabíjení a dlouhou dobu provozu – tříminutové nabití zajistí energii na až hodinu provozu.

Flotily IGV mohou být prostřednictvím otevřeného rozhraní API propojeny se softwarovými systémy zákazníka (LVR, ERP, WMS, MES atd.). Volitelný modul IO umožňuje integraci s vnější infrastrukturou, jako jsou automatické dveře a brány nebo stacionární dopravníky, takže celek potom tvoří jeden inteligentní řídicí systém. Analytický modul poskytuje uživateli všechna relevantní provozní data a KPI.

Dipl.-Ing. (FH) Franz Humer, M.A., spoluzakladatel a ředitel firmy AGILOX, poznamenává: „Vozík OCF je logickým rozšířením sortimentu našich produktů. Otevírá nám příležitosti v oblasti skladování a vychystávání objednávek a rozšiřuje trh, na němž mohou IGV společně s AGV a manuálně řízenými vysokozdvižnými vozíky prokázat své výhody.“

Velké výhody přináší také kombinovaný provoz vozíků ONE a OCF v jednom „hejnu“. Například tam, když se menší vozíky ONE starají o dodávání polotovarů k montážním pracovištím nebo pečují o doplňování polic systému e-Kanban, mohou OCF s využitím stejného řídicího systému a infrastruktury WiFi převzít odpovědnost za dopravu palet.

Vozíky OCF již byly v pilotním provozu úspěšně otestovány ve Vorchdorfu v Rakousku. Sériová výroba začne zakrátko a první vozíky OCF budou zákazníkům dodány v prvním čtvrtletí 2021.


www.agilox.net