Vstřikování | 27. 3. 2020

Nové školící centrum bylo slavnostně otevřeno

Více digitalizace a blízkost k zákazníkovi

Dne 06.03.2020 uvedla společnost ARBURG oficiálně do provozu nové školící centrum za přítomnosti cca 170 zvaných hostů z regionu. V novostavbě o ploše 13.700 m² budou v budoucnu profitovat zákazníci z nabídky nejmodernější digitální školící techniky a strojního vybavení.

Blíže k zákazníkovi
„Naším důvodem k vybudování takového školícího centra byli jednoduše a dojímavě lidé.“, zdůrazňuje pan Michael Hehl, společník, jednatel a mluvčí obchodního vedení ve svém zahajovacím projevu. „I přes špičkovou techniku a rostoucí digitalizaci jsou lidé zcela rozhodující pro úspěšnou budoucnost.“

Více digitalizace
Nové školící centrum s užitnou plochou13.700 m² má velkou strojní halu, která nabízí místo pro 15 strojů ALLROUNDER a praktická školení týkající se technologie ARBURG. Ale zkrátka nepřijdou ani teoretická školení. Pro ty je k dispozici 11 místností, které jsou všechny vybaveny moderními smart boardy. Každý účastník kurzu pak pracuje na vlastním dotykovém PC se simulovaným řízením. Počítače jsou propojeny do sítě. Digitalizace zde ale nekončí: Ze smart boardu ze školící místnosti mohou být data přenášena na malý board u příslušného stroje. To umožňuje spolupráci v reálném čase nezávisle na místě a na přístroji.
Ve 4. patře budovy je umístěno zdravotní centrum ARBURG, které zaměstnancům společnosti ARBURG nabízí možnost celkového udržování a podpory zdraví.

Více místa
Nová budova o rozloze 13.700 m² rozšířila celkovou užitnou plochu v německém ústředním sídle o cca 5 % na cca 180.000 m². Po architektonické stránce se školící centrum podobá zákaznickému centru, které bylo otevřeno v roce 2009. Také zde je uplatněna filosofie propojení nejmodernější techniky budov s životním prostředím a ochranou zdrojů. Výrazným a viditelným příkladem je 7.200 m² velká fasáda „Structural Glazing“ s částečně ohnutým, energeticky efektivním trojnásobným zasklením. Dalšími důležitými prvky je osvědčený koncept klimatizace budov s využitím nízkých teplot a plnou klimatizací a také využitím dešťové vody a nadbytečného a přebytečného tepla z výroby.

Slavností událost otevření
Cca 170 zvaných hostů z regionu prožilo jedinečnou událost s pódiovým programem skupiny Physikanten, která zcela originálním způsobem prezentovala téma „Školení a vědomosti“ a proslovy rady Dr. Klause Michael Rückerta, starosty Christophera Enderleho a architekta Siegfrieda Schmelzleho. Poté měli návštěvníci možnost přesvědčit se při prohlídce sami o novém školícím centru.


www.arburg.com/cs