Výroba / technologie | 20. 9. 2019

Novinky ve výrobním programu TOS VARNSDORF a. s.

Společnost TOS VARNSDORF a. s. na veletrhu EMO 2019 v Hannoveru představuje další novinku ve svém výrobním programu. Exponátem je stroj WHT 130 v konfiguraci vodorovná vyvrtávačka, vybavený robotickou výměnou nástrojů.

Tento stroj je dalším krokem v rozšíření výrobkového portfolia firmy, doplňuje produktovou řadu strojů WHT 110/130 (C) o stroj s průměrem pracovního vřetena 130 mm. Stroj reflektuje nejnovější trendy v oblasti obráběcích strojů a je určen pro produktivní obrábění, zajišťující velmi rychlou rentabilitu investovaných finančních prostředků.

Široká variabilita konfigurace stroje umožňuje nabízet stroj od základního provedení čtyřosé horizontální vyvrtávačky s výsuvným vřetenem („veletržní verze“) až po plně vybavené pětiosé multifunkční obráběcí centrum, umožňující sdružovat soustružnické, frézovací a vyvrtávací operace. Technologickou variabilitu doplňuje široké spektrum aplikovatelného technologického příslušenství, které lze na stroj upnout jak ručně, tak také plně automaticky. Dále je možné doplnit stroj o automatickou výměnu nástroje a samozřejmě také automatickou výměnou palet s obrobkem. Díky těmto možnostem se přímo nabízí využití stroje i v nejnáročnějších aplikacích leteckého a automobilového průmyslu, energetice, ropném průmyslu ale především díky své univerzalitě v obecném strojírenském průmyslu.

Při vývoji strojů WHT 110/130 (C) byl kladen velký důraz na design, ergonomii, bezpečnost a servisní a uživatelskou přívětivost, neboť všechny tyto aspekty usnadňují uživateli stroje jeho obsluhu a údržbu. Samozřejmostí je šetrnost k životnímu prostředí, neboť stroj díky své konstrukci a dalšímu vybavení umožňuje likvidaci třísek, emulzí a také aerosolu bez negativního dopadu na okolní prostředí výrobní haly, ve které je stroj umístěn.

Další rozšiřující možnosti využití stroje nabízí systém správy stroje TOS Control. Tento systém umožňuje například aplikovat na stroji inprocesní měření, díky kterému lze na stroji plně automaticky měřit dílce bez zanesení geometrické chyby stroje a následně, taktéž plně automaticky, vytvářet korekční NC programy. Díky tomu lze pak dosáhnout výrazně vyšší přesnosti (rozměrové i geometrické) obráběného dílce. Dále je možné přímo na obrazovce stroje pracovat s PDF dokumenty (výkresy, návody apod.), zobrazovat výstupy IP kamer, monitorovat a diagnostikovat stav stroje a mnoho dalších funkcí, které zvyšují užitnou hodnotu stroje. Další aplikace jsou neustále vyvíjeny. Aplikace systému správy stroje TOS Control spolu s dalšími prvky automatizace pak vytváří základ pro zapojení strojů řady strojů WHT do automatizovaného výrobního systému, který odpovídá podmínkám Industry 4.0.

Dalším exponátem na veletrhu EMO je model portálového stolového stroje WVM 2600 T, druhé letošní novinky v nabídce firmy. Tato novinka byla na jaře představena odborné veřejnosti. Portálové stroje z Varnsdorfu mají obdobné výkonové parametry jako v současnosti vyráběné frézovací a vyvrtávací stroje. Stroj WVM 2600 T je určen pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli, ale i materiálů používaných v oblastech automotive a aerospace. Stroj je možné doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která značně rozšiřují jeho technologické možnosti. Tento stroj je koncipován jako stolový portálový stroj se svisle výsuvným smykadlem. Je nabízen v provedení s trvalým nasazením technologického příslušenství nebo v provedení s automatickou výměnou technologického příslušenství.

O síle a možnostech stroje mnohé naznačují vybrané technické informace. Rám stroje WVM 2600 T je tvořen sestavou podélného lože s pojízdným stolem, nad kterým je umístěn příčně vedený vřeteník pohybující se po příčníku, jenž je upevněn na dvou svislých stojanech. Všechny díly rámu jsou provedeny jako tuhé, optimálně dimenzované a žebrované odlitky z ocelolitiny, ze šedé nebo tvárné litiny. Podélné lože se skládá ze dvou či více částí, je to odlitek ze šedé litiny. Nese dvě dráhy lineárního valivého vedení a ozubený hřeben pro pojezd stolu. Příčník je také odlitek ze šedé litiny. Vodorovně v souřadnici Y se po něm pohybuje přestavitelný vřeteník, který nesou tři dráhy lineárního valivého vedení a náhon osy Y, v těle vřeteníku je svislé vedení pro výsuv smykadla v ose Z. Základním tělesem vřeteníku je tuhý odlitek z tvárné litiny, toto těleso tvoří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je vyvažována symetricky po stranách hydraulickými válci.

Společnost chce tímto novým výrobkem oslovit nové zákazníky na všech světových trzích, kam v současnosti dodává horizontky. Zákazníky nejen z vlastního segmentu, tedy obecného strojírenství, ale především z energetického, automobilového a leteckého průmyslu. Firma věří, že právě v těchto průmyslových oblastech její portálové stroje najdou největší uplatnění.

www.tosvarnsdorf.cz