Automatizace | 25. 9. 2020

Nový vzdálený monitorovací systém TFX společnosti Eaton umožňuje rozhodování na základě dat, což zlepšuje dobu provozu a produktivitu strojů

Společnost Eaton zabývající se řízením energie dnes představila svůj nový vzdálený monitorovací systém TFX, který poskytuje správcům strojních sestav a zařízení důkladný přehled o poloze a výkonu strojů. Tento systém umožňuje uživatelům upravit telematická řešení na míru tak, aby byla dokonale vhodná pro dané použití, ať už jde o jediný stroj nebo celou skupinu strojů.

Systém TFX může být programován dálkově a umožňuje tak dálkovou aktualizaci zařízení a dalšího připojeného hardwaru, jako je například řídicí jednotka HFX. Pomocí této funkce podporuje systém TFX inteligentní, připojené hydraulické systémy s následujícími výhodami:

  • Bezproblémová integrace se součástmi Eaton i jiných výrobců, poskytování úplných informací o stavu stroje.
  • Kompaktní konstrukce a stupeň krytí IP67 určuje zařízení k použití v mobilních terénních zařízeních v náročném prostředí.
  • Flexibilní systém s konfiguračními možnostmi za účelem splnění potřeb konkrétního stroje nebo celé sestavy strojů.
  • Přístup zabezpečeného vývoje, který pomáhá omezovat kybernetická bezpečnostní rizika a chránit provozuschopnost a neporušenost stroje.

„Pracujeme na budování budoucnosti, ve které lze aktualizace softwaru těžkých zařízení provádět stiskem jediného tlačítka, přičemž údržbová rozhodnutí na základě dat posílají neplánované odstávky nekompromisně do minulosti“, říká Jiří Foukner, Product Manager – EMEA, Mobile Hydraulic Advanced Controls, ProFX electronics & Steering. „Nový systém TFX je navržen tak, aby správcům strojních sestav a zařízení poskytoval důkladný přehled o jejich strojích. Do systému TFX lze natáhnout vše, co je připojeno ke sběrnici CAN stroje, což pomáhá konečným uživatelům přijímat inteligentnější rozhodnutí z hlediska údržby a správy.“

Systém TFX podporuje Pro-FX Ready a může být snadno integrován s jinými produkty Eaton s podporou Pro-FX Ready. Je k dispozici v řadě hardwarových a datových možností, které umožňují splnění potřeb daného úkolu, včetně datových možností na část roku pro sezónní zařízení.

Brána a portál TFX jsou nastavitelné a umožňují konečným uživatelům nastavit, která data budou shromažďována a jak budou vizualizována, a to i u sestav strojů různých značek s více telematickými systémy.

Podrobnější informace o vzdáleném monitorovacím systému TFX společnosti Eaton se nachází na stránkách Eaton.com/TFX.


Eaton.com