Výroba / technologie | 15. 3. 2019

Nyní ještě univerzálnější Mico Pro®

Mico Pro je inteligentní systém společnosti Murrelektronik pro sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci. To poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru.


Patentovaný vypínací systém zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Mico Pro monitoruje zátěžové a řídicí proudy a rozpozná kritické okamžiky. Signalizuje mezní zátěže a cíleně vypíná postižené kanály – „co nejpozději je to možné, co nejdříve je to nutné.“

Dvě nová systémová rozšíření činí teď Mico Pro ještě univerzálnějším.

Maximální výkon! Mico Pro s integrovaným napájením

Nové napájecí zdroje s výstupním proudem 5 nebo 10 A mohou být integrovány přímo do stanic Mico Pro®. Přispívají k úspoře prostoru v rozvaděči, protože nahrazují napájecí modul. Jeho úkoly (souhrnné chybové hlášení, včasné varování při 90% zatížení, řídicí signál pro vzdálenou údržbu) přebírají napájecí zdroje jedna ku jedné. Při paralelním režimu je přitom možné napájet až 20 A. Energetická účinnost je vysoká, v důsledku čehož zůstávají teploty rozvaděče nízké. Prostřednictvím praktických zásuvných můstků se napájecí zdroje několika pohyby bez náročné kabeláže snadno propojí s jisticími moduly.

NEC Class 2 usnadňuje certifikaci UL

Murrelektronik nabízí pro Mico Pro mnoho typů modulů, které jsou certifikované podle NEC Class 2 a – což je pozoruhodné – sledují proud až do 4 A. Tímto způsobem lze s jedním výkonným napájecím zdrojem vybudovat mnoho zátěžových obvodů NEC Class 2. Podle definice UL nehrozí v takových obvodech z důvodu omezené energie (100 VA) nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Komponenty rozvaděče použité v obvodu třídy 2 proto nemusí být certifikovány UL (podle UL508A). To značně usnadňuje proces schvalování rozvaděčů. Další výhody: Úspora prostoru v rozvaděči, snadný výběr standardního napájecího zdroje (samozřejmě od Murrelektronik) a významné snížení náročnosti kabelové instalace.

www.murrelektronik.cz