Subdodavatelé | 13. 11. 2019

ORDERFOX.com – digitální tržiště pro CNC branži

Také obor CNC obrábění a strojírenské výroby zasáhl nástup moderních online platforem. Jednou z těch, které na trhu již úspěšně fungují, je ORDERFOX.com, spojující výrobní firmy napříč celým světem. V rozhovoru s panem Davidem Felsmannem – CEO ORDERFOX AG se dozvíte, jak tato platforma funguje, jaké výhody přináší digitalizace výrobcům a nákupčím, a jak je možné se do této sítě zapojit a profitovat z ní.

David Felsmann – CEO ORDERFOX AG

Můžete našim čtenářům krátce představit ORDERFOX.com – „Tržiště pro branži CNC“? Jaké výhody přináší ORDERFOX.com?

„Digitalizace v rámci branže. Nákupčí a výrobci CNC mohou díky inteligentním filtrům velmi snadno digitalizovat své nákupní a prodejní procesy.

Jako registrovaný nákupčí profitujete hned několikrát: Nacházíte kapacity, které jsou okamžitě k dispozici, a neomezeně umisťujete zakázky CNC. Tak s ORDERFOX.com suverénně zvládnete veškeré výzvy moderního nákupu a pomocí automatizovaných procesů snížíte Vaše procesní náklady. Procesy sourcingu a nákupu lze provádět podstatně snadněji a s příznivějšími náklady a celý supply chain je transparentnější. Postupy jsou digitalizovány a data jsou generována v reálném čase. Navíc otevírá ORDERFOX.com přímý přístup k více než 13 000 vysoce kvalifikovaným výrobců CNC s veškerými technologiemi zpracování a okamžitě dostupnými kapacitami.

Výrobci CNC naleznou na ORDERFOX.com každý měsíc stovky zakázek, které jsou přesně vhodné pro jejich strojový park. Když je kdekoli na světě vypsána vhodná zakázka: Během 10 minut obdrží výrobci příslušné oznámení e-mailem a mohou okamžitě reagovat. Alternativně si mohou sami vyhledat speciální zakázky, ke kterým chtějí odevzdat nabídku. S ORDERFOX.com výrobci CNC výrazně sníží své odbytové náklady a současně využijí veškeré výhody digitálního prodeje. Pokud by vypadl stroj, vyskytl se úzký profil dodávek nebo kapacit, budou zakázky rychle, snadno a efektivně předány přes ORDERFOX.com.“

Více než 15 000 nákupčích a výrobců CNC na celém světě využívá ORDERFOX.com, aby získali přístup k volným kapacitám strojů nebo nalezli okamžitě dostupné zakázky CNC

Co odlišuje ORDERFOX.com od jiných platforem B2B?

„ORDERFOX.com byla profesionály v branži speciálně vyvinuta pro branži CNC a její potřeby. Do platformy je vloženo mnoho let vývojářské práce a poznatky z branže nabyté za desetiletí jak na straně výroby, tak také na straně nákupu. Jsme každodenním pracovním nástrojem pro výrobce CNC a nákupčí a podporujeme je automatizovanými procesy a postupy. Dne 1. července 2017 byla ORDERFOX.com na startu v německy mluvící oblasti v oboru CNC obrábění kovů. Mezitím je ORDERFOX.com k dispozici v 25 jazycích pro obrábění kovů, dřeva a plastu a také od léta 2019 pro 3D tisk a aditivní výrobu. Nákupčí a výrobci CNC spolu kdykoli přímo komunikují. Nevyskytují se žádné provizní náklady. K našim doplňujícím prvkům platformy patří burza strojů pro nové a použité stroje, globální kalendář s veletrhy a akcemi, oblast vědomosti & trendy a také burza pracovních míst. To znamená, že u nás najdete vše, co v běžný pracovní den potřebujete.“

Jaký důvod se registrovat na ORDERFOX.com mají především české a slovenské firmy?

„Branže CNC se transformuje a jenom ten, kdo vidí digitalizaci jako šanci, zůstane dlouhodobě konkurenceschopný. Díky pokračující digitalizaci a Průmyslu 4.0 jsou všechny podniky na celém světě vyzývány k uvážení svých procesů, jejich novému ztvárnění a do určité míry ke svému znovuvytvoření. Digitální nákup, automatizované procesy nákupu, Big Data a dostupnost informací v reálném čase zásadně změní roli nákupčího a výrobců CNC. Je jedno, zda se jedná o nákup a výrobu samo o sobě, management dodavatelů nebo strategická rozhodnutí, digitální propojení po síti povede k tomu, že výměna informací bude ještě intenzivnější.

ORDERFOX.com nabízí jednoduchý a efektivní nástroj k využívání všech výhod digitálního postupu vypsání zakázek a také globální nové obchodní šance a možnost být vyzbrojeni pro transformaci branže CNC. S ORDERFOX.com získají také české a slovenské firmy snadný přístup k profesionálům v branži na celém světě a mohou profitovat z našich chytrých prvků a zvýšit své obchodní šance.“

Jak se lze registrovat na ORDERFOX.com? Jaké údaje o provozu je nutné uvést?

„ORDERFOX.com je platforma B2B pro nákupčí a výrobce CNC z oblasti obrábění kovů, dřeva a plastu a také 3D tisku a aditivní výroby. V registračním procesu musí být pro Váš podnik uvedeny základní údaje jako například kontaktní osoba, adresa a průmysl. V návaznosti se doplní firemní profil. To doporučujeme především výrobcům CNC, protože přesvědčivý firemní profil je důležitým faktorem pro dlouhodobý obchodní úspěch. S obrázky nebo videi prezentují výrobci svůj strojový park, reference a podnik a ukazují se celosvětové byznys síti profesionálů v branži CNC. Nákupčí tak mohou například na první pohled rozeznat, jaké technologie obrábění CNC jsou nabízeny a výrobci CNC tak zvýší své obchodní šance.“

Mluvme konkrétně o zakázkách a nabídkách. Může nákupčí definovat konkrétní specifikaci pro zakázku? Jinak obdrží např. 1 000 nabídek k jedné poptávce – a to nedává smysl.

„S inovativním nástrojem pro management zakázek od ORDERFOX.com mohou nákupčí senzačně rychle, snadno a hospodárně vypisovat zakázky, organizovat je a komunikovat o nich – lokálně, národně nebo globálně. Když umisťujete zakázku, musíte pouze krátce popsat projekt – to je možné i v několika jazycích – zadat údaje o obráběných kusech, přidat dokument a již je zakázka viditelná na celém světě. Přes filtry jsou zakázky vypsány celosvětově, národně, v zemích nebo v určitém okruhu. Nákupčí tak získají pouze nabídky od kvalifikovaných výrobců CNC z příslušné oblasti vypsání zakázky. Na doplnění lze přes seznam exkluzivních partnerů s upřednostňovanými dodavateli nebo s černou listinou přesně řídit, kdo získá náhled do zakázek a kdo ne.“

Můžete nám blíže popsat nový management zakázek a nabídek?

„S novým managementem zakázek mohou nákupčí rychle a snadno organizovat své kompletní zakázky a celou výměnu zpráv (přijímání a odesílání). Messenger umožňuje přímou komunikaci s výrobci CNC a nabízí funkce k přenosu a stahování souborů pro výměnu dokumentů. Upozornění In-App současně zajistí, aby se neztratila žádná zpráva. Pověstné záplavy e-mailů tudíž již nejsou žádný problém. Navíc může nákupčí kdykoli okamžitě reagovat na aktuální zprávy příp. informace – a dokonce to v určitých případech převezme ORDERFOX.com. Tak lze například stanovit, aby všichni výrobci CNC automaticky obdrželi zprávu, když byla zakázka udělena jinému výrobnímu partnerovi. Individualizované tabulky se postarají o to, aby nákupčí měl vždy přehled o veškerých pro něj důležitých údajích – tak například také o stavu celého procesu dohody o zachování tajemství (NDA). Zde obdrží výrobce CNC teprve po příslušném schválení přístup k veškerým podrobnostem o vypsání zakázky.“

S managementem zakázek mají nákupčí plnou kontrolu nad veškerými zakázkami a detaily

Management nabídek: Snadná organizace nabídek a komunikace pro výrobce CNC

Messenger umožňuje přímou výměnu zpráv (přijímání a odesílání) se správnou kontaktní osobou

„Výrobci CNC jsou s nástrojem managementu nabídek skvěle organizováni a mají kdykoli přehled o všech nabídkách. Neztratí se žádný záznam – nezávisle na tom, zda pracují sami nebo v týmu. Díky upozorněním In-App výrobci CNC již nepřehlédnou žádnou zprávu a mají svou kompletní komunikaci o zakázkách kdykoli suverénně pod kontrolou. Messenger umožňuje přímou komunikaci s kontaktní osobou na straně nákupčího. Pouze jedním kliknutím lze zaslat nabídky – a také je opět stáhnout zpět. Zvláště praktické: ORDERFOX.com automaticky informuje o tom, zda nákupčí Vaši nabídku přijal nebo odmítl. Kromě toho lze všechny odevzdané nabídky centrálně spravovat a nahlížet do nich. Díky individualizovaným tabulkám a náhledům má výrobce CNC vždy během vteřin k dispozici veškeré důležité informace.“

Jak se platforma financuje?

„Od září zavedeme transparentní systém předplatného. To znamená, že také do budoucna si nechceme přivydělávat na obchodech uzavřených na naší platformě a že nebudou existovat žádné provizní platby. Ale i my musíme vydělat peníze a chceme naši digitální Community kvantitativně a kvalitativně rozvíjet dále, včetně odbytu a marketingu na globální úrovni. S novým systémem předplatného zajistíme, aby ORDERFOX.com nadále zůstal bezkonkurenčně efektivní sítí, která branži CNC činí fit pro budoucí výzvy. Výrobci CNC od září platí poplatek předplatného, aby po 30denní bezplatné testovací fázi mohli všechny funkce používat v plném rozsahu. Od podzimu zavedeme systém rabatů, se kterým navíc můžete ušetřit peníze za další rok. Nákupčí používají ORDERFOX.com nadále bezplatně.“

Kolik firem Vaši platformu používá?

„Pro více než 15 000 podniků z 81 zemí je ORDERFOX.com již nepostradatelným pracovním nástrojem, který nákupčí a výrobci CNC integrovali do svých každodenních procesů. Ke členům patří firmy všech velikostí, od malých a středních podniků až po velké koncerny a podniky s vedoucím postavením na mezinárodním trhu. To znamená pro každého registrovaného uživatele, že každodenně má možnost navazovat přímý kontakt s tisíci potenciálních a vysoce uznávaných obchodních partnerů a tak značně zlepšovat své šance na trhu.“

Kde se mohou naši čtenáři o ORDERFOX.com dále a podrobněji informovat?

„Náš odbyt a zákaznická podpora je v případě dotazů k dispozici osobně nebo telefonicky. Alternativně můžete také použít náš Live-Chat na www.orderfox.com. ORDERFOX.com je největší, globální tržiště CNC. Kdo je součástí, stane se automaticky aktivním hráčem digitální budoucnosti CNC. V tomto smyslu se těšíme z každého nového člena a rozrůstající se Community v České republice a na Slovensku!“

Děkuji za rozhovor!

Jiří Klusáček
ředitel Infocube s. r. o.