Automobilky | 29. 9. 2020

Představení nové technologie měření pro účely hodnocení lakovaných povrchů karosérií automobilů – TAMS™ – Total Appearance Measurement System

Rhopoint Instruments Ltd. informuje, že společnost Volkswagen AG představila novou technologii měření pro účely hodnocení lakovaných povrchů karosérií automobilů. Technologie Rhopoint TAMS™ (Total Appearance Measurement System) byla vyvinuta v rámci inovačního projektu a v současné době se zavádí do sériové výroby.

Technologie Rhopoint TAMS™ je výsledkem šestiletého společného vývojového projektu společností Rhopoint Instruments Ltd., Audi AG a Volkswagen AG a výrobcům automobilů nabízí vylepšené parametry kontroly kvality vzhledu lakovaných karosérií a automobilových dílů.
Výsledkem úspěšně ukončené testovací fáze na výrobních linkách je, že se Rhopoint TAMS™ stala novou technologií společnosti Volkswagen AG, a také součástí technických podmínek dodávky a specifikace testů kvality.

Rhopoint TAMS™ měří to, co vidíte

V metodice měření a kontroly vzhledu lakovaných povrchů používané v současné době je největší výzvou vzájemné sladění naměřených výsledků s vizuálním hodnocením inspektorů kvality; jinými slovy „to, co měříte, není vždy to, co vidíte“. Rhopoint Instruments Ltd. a specializovaná oddělení společností Audi AG a Volkswagen AG společně vyvinuly novou metodiku a technologii, aby tento problém vyřešily. Výsledkem tohoto úsilí je Rhopoint TAMS™, zařízení využívající technologii projekce a analýzy obrazu k imitaci vizuální percepce. Obrazové pásy promítané na povrch jsou zaznamenávány pomocí dvouohniskové kamery, přičemž se pomocí zvolených technik optické analýzy (např. funkce optického přenosu) vypočítávají ukazatele, které popisují vlastnosti povrchu stejným způsobem jako lidské oko. Výsledkem je výrazně vyšší shoda s vizuální percepcí, která je nezbytná při kontrole kvality ve výrobě. Parametr „Kvalita“ (Q) naměřený zařízením Rhopoint TAMS™ představuje konečné kritérium a umožňuje rozhodnout o pozitivním/negativním výsledku výroby, zatímco hodnota parametru „Harmonie“ (H)
ukazuje, zda jsou sousedící části karosérie vnímány jako opticky shodné nebo se vzhledově liší. Díky tomu je možné vyloučit subjektivní vnímání každého jednotlivce a objektivizovat jej. V případě jakostní odchylky umožňuje metodika prezentace výsledků rychle reagovat a zasáhnout.

Kataforézní lakování / E-Coat (KTL)

Za použití současných metod byla kontrola kvality matných kataforézních vrstev na výrobní lince možná pouze po provedení časově náročných a nákladných analýz.
Díky použité optické koncepci a metodice umožňuje zařízení Rhopoint TAMS™ měření všech typů povrchů, počínaje vysoce lesklým až po povrch matný. Díky Rhopoint TAMS™ může nyní uživatel měřit také kvalitu kataforézních vrstev na výrobní lince. Je to o to důležitější, že kvalita kataforézní vrst vy má přímý vliv na vizuální a měřenou kvalitu bezbarvého laku, a tím také na konečný vzhled nalakovaného produktu.

Celkový vzhled

Vzhled lakovaného povrchu karosérie automobilu závisí ve velké míře na zvrásnění a drsnosti povrchu ocelových, hliníkových nebo plastových dílů před lakováním.
Rhopoint TAMS™ je možné použít k měření a mapování povrchu v každé dílčí fázi výroby vozidla.

Je možné stanovit charakteristiku kataforézní vrstvy, plnidla, základové vrstvy a povrchové vrstvy, a to před operacemi spojenými s leštěním a po nich, za účelem získání detailn ího obrazu o celém procesu lakování. Takto získaná unikátní data poskytují výrobcům automobilů nové možnosti při hodnocení vhodnosti základních materiálů nebo optimalizaci jednotlivých součástí procesu, a to se projevuje ve snížení nákladů a zlepšení kvality.

Rhopoint TAMS™ je dostupný jako přenosné manuální zařízení nebo jako implementovaný automatický systém. Zařízení RoboTAMS bylo optimalizováno pro rychlé automatické vyhodnocení kvality laku vozidla a bylo otestováno z hlediska vhodnosti koncepce.
Navíc disponuje dalšími možnostmi, které mohou být zobrazovány díky vyvinuté měřicí technologii, a sice odhalováním a charakterizací chyb.
(Celosvětovým distributorem Rhopoint TAMS™ je firma Konica Minolta Sensing.)

Kontakt

Rhopoint Instruments Ltd.
Tony Burrows
Tony.Burrows@rhopointinstruments.com

Volkswagen AG
Lackierereiplanung Wolfsburg
Dirk Weißberg
Dirk.Weissberg@volkswagen.de

Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Andreas Ullrich
Andreas. Ullrich@seu.konicaminolta.eu


www.konicaminolta.cz