Výroba / technologie | 24. 10. 2018

Průmyslový videoskop Olympus IPLEX G Lite s možností měnit vlnové délky světelného zdroje

Novinka letošního roku, průmyslový videoskop IPLEX G Lite, přináší několik inovativních technologií. Mezi nejzajímavější patří možnost uživatelsky měnit zdroje světla.

Při běžné nepřímé vizuální kontrole se pro nasvícení kontrolované oblasti používá bílé, okem viditelné světlo. Existují ale aplikace, při kterých jsou třeba speciální vlnové délky, světlo ultrafialové nebo infračervené. Použitím těchto vlnových délek lze např. kontrolovat kvalitu antikorozního zavoskování vnitřních dutin, detekovat úniky maziv nebo s pomocí fluorescenčních penetrantů nalézt velmi tenké (vlasové) trhliny v odlitcích.

Další unikátní vlastností videoskopu IPLEX G Lite je tzv. anti-oil design přímých optických adaptérů. V případě znečištění krycího sklíčka optického adaptéru olejem, což je při kontrole převodovek poměrně běžné, není nutné sondu vytahovat a čistit, ale s pomocí jemných drážek v okolí objektivu a díky kapilárnímu efektu dojde ke stažení vrstvy oleje mimo zorné pole objektivu. Tato „samočisticí“ vlastnost umožňuje v nepřímé vizuální kontrole pokračovat bez nutnosti vytahování a čištění sondy. Více informací o těchto a dalších inovativních funkcích najdete na www stránkách:
https://www.olympus-ims.com/cs/rvi-products/iplex-g-lite/


Olympus Scientific Solutions Division
OLYMPUS CZECH GROUP, s. r. o., člen koncernu
Evropská 176/16
160 41 Praha 6
Ing. Martin Janček
RVI Product Specialist
www.olympus.cz