Nezařazené | 25. 9. 2017

Prvotřídní poradenství – po celém světě přímo na místě

Automobilový trh je v pohybu. Základní vývojové trendy jsou…

  • globální zaměření: Automobilové koncerny mají zastoupení po celém světě. Definují, často společně, mezinárodně platné standardy. (Stále ještě) nízká úroveň mobility v mnoha zemích slibuje vysoké tempo růstu.
  • rostoucí elektro-mobilita: Počet vozidel s elektrickým pohonem roste. To má vliv na výrobu motorů a převodovek. Výroba baterií nabývá na důležitosti, buduje se infrastruktura pro dobíjení.
  • zvýšené zaměření na ekologii: Výroba vozidel spotřebovává zdroje. Automobilové koncerny se snaží výrobu energeticky zefektivnit. Heslem tohoto vývoje je termín „Zelená továrna“.

Murrelektronik doprovází automobilové koncerny na této cestě. Perspektivní produkty a koncepce umožňují hospodárné instalace v nově vznikajících výrobních úsecích. Inovační tendence nahrazení pneumatických komponent elektrickými odkrývá velké potenciály s ohledem na energeticky efektivní automatizaci.
A hlavně: Po celém světě podporuje Murrelektronik automobilové koncerny přímo na místě svými silnými týmy. Díky husté síti je zajištěno prvotřídní poradenství a podpora. Společnost Murrelektronik chápe samu sebe jako prostředníka mezi zeměmi a technologiemi – vždy se snaží splnit potřeby řidičů automobilů i jejich výrobců a ukazovat cestu k optimální instalační koncepci.

Murrelektronik CZ spol. s r. o.
Průmyslová 762, 333 01 Stod
Tel.: +420 377 597 961
E-Mail: info@murrelektronik.cz
www.murrelektronik.cz