Stroje | 11. 5. 2018

Samostatná výrobní buňka se zvlášť krátkou dobou zprovoznění

Obráběcí centrum firmy SW nabízí díky nově vyvinutým zakládacím komponentům s integrovaným robotem a zásobníkem nástrojů ucelené řešení „Plug & Play“.

Zakládací modul s otevřenými dveřmi

Výrobní linky se zásobou dílů na jednu směnu se uplatňují ve vícero oblastech mechanického obrábění komplexních dílů – od automobilového průmyslu přes medicínskou techniku až po jemnou mechaniku. U mnohých stávajících automatizovaných řešení se přitom ale jedná o dvojdílné systémy, kterých integrace do procesního řetězce je časově i finančně náročná.

Aby se tomu v budoucnu předešlo, navrhla firma Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW), odborník na náročné, na míru šité výrobní systémy pro obrábění kovů, dvě nové výrobní buňky „Plug & Play“, které výrazně zkracují čas zprovoznění u zákazníka. Zařízení se skládá ze známého obráběcího centra BA 222, resp. BA W02-22 a z nově vyvinutého zakládacího modulu s integrovaným šestiosým robotem a vertikálním paletovým zásobníkem pro polotovary a obrobky. Modul umožňuje zakládání a vykládání dílů v překryvném čase a ve výrobě u SW se kompletně přišroubuje na základní stroj. Stroj, robot a zásobník dílů jsou řešeny podle požadavků zákazníka a jak je u SW zvykem, umožňují pověšení na hák jeřábu. Stropní montáž robota pak poskytuje větší volnost pohybu. Zásobník kusů je vysunutý na stranu a umožňuje tak při malém nároku na prostor i ruční zakládání dílů do stroje. Výrobní buňka se zakládacím modulem se dále plánuje pro model BA 322.

www.sw-machines.de