automatizace | 8. 11. 2018

SCARA roboty pro všechny aplikace

Firma OPTICONTROL s. r. o. má výhradní zastoupení pro průmyslové roboty EPSON pro Českou a Slovenskou republiku. Produktová řada robotů EPSON se neustále rozrůstá tak, aby pokryla co nejširší oblast aplikací. EPSON jako jediný výrobce průmyslové robotiky nabízí SCARA roboty v několika výkonnostních kategorijich, a to ve více jak 400 různých kombinací.

V současné době jsou v nabídce tři kategorie podle požadovaného výkonu. Roboty řady G a RS je možné použít pro ty nejnáročnější aplikace vyžadující extrémně krátké manipulační časy. Zejména pak aplikace odběru dílů z palet či vibračních podavačů a jejich následná manipulace a zakládání, montáž apod. A to v cyklech okolo 1 s na díl, či kratších. Tyto roboty jsou řízený řídicími jednotkami RC700A, které umožňují vytvářet multirobotická pracoviště. Jedna řídicí jednotka tak může ovládat až 4 roboty spolu s dalším příslušenstvím jako je kamerový systém, ConveyorTracking či ForceSensor. Díky možnosti multirobotického pracoviště programovaného z jednoho řídicího programu jsou výrazně zjednodušeny časové náklady na instalaci a odlaďování zařízení.

Mnoho aplikací však nevyžaduje extrémně rychlou manipulaci a méně výkonné roboty dostačují na dané úkoly. Pro tento typ aplikací je vhodná série LS „Light Scara“. Roboty této série sice nedosahují výkonů série G a RS, to je však kompenzováno jejich pořizovacími náklady. Veškeré výhody robotické aplikace, jako rychlá integrace či modularita systému, zůstávají zachovány. Velkou výhodou je společné programové prostředí napříč jednotlivými sériemi, a to včetně 6osých robotů. Programové prostředí RC+7 umožňuje programování všech dostupných integračních řešení jako kamerových systémů, atd.

Nejmladším přírůstkem do robotické rodiny EPSON je série T. Jedná se o tzv. „vstupní sérii“. Roboty této série jsou určeny pro nejméně náročné aplikace. A hodí se jako náhrada čtyř-, tří- či dvouosých manipulátorů složených ze servo či dokonce pneumatických os. Zejmána pak díky nízkých nákladům na pořízení robotu, kdy katalogová cena robotu T3-401S (dosah 300 mm, nosnost 3 kg) je 7 500 eur a robot T6-602S (600 mm dosah a 6 kg nosnost) 9 500 eur. Aby byla integrace těchto robotů co nejjednodušší byla řídicí jednotka integrována do samotného těla robotu. Tímto jsou minimalizovány náklady na samotnou montáž a instalaci robotu a tím i na celou aplikaci (pro inspiraci zhlédněte video na YouTube kanálu OPTICONTROL s. r. o.).

Příkladem může být jednoduchá aplikace, kdy je potřeba manipulovat díl z vibračního podavače do dvou poloh (obr. níže). V grafu si lze porovnat náklady na vývoj a integraci pneumatického manipulátoru vůči použití průmyslového robotu T3-401S

Díky nejširšímu pokrytí a všestrannosti použití nacházejí roboty EPSON stále větší uplatnění v průmyslových aplikacích a upevňují si pozici světové jedničky v oblasti SCARA robotiky.


Opticontrol s. r. o.
Chmelníky 3, 664 31 Lelekovice
Tel.:+420 541 232 288
info@opticontrol.cz
www.opticontrol.cz