Subdodavatelé | 24. 3. 2020

Sdružení automobilového průmyslu požaduje 5 zásadních opatření k rychlému řešení bezprostředních ekonomických následků pandemie COVID-19

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) reprezentuje na 140 klíčových firem odvětví. Napřímo zaměstnává český autoprůmysl přes 170 tisíc zaměstnanců, podílí se z 9 % na českém HDP, z 23 % na českém exportu a 26 % na české průmyslové výrobě. Kvůli globální propojenosti dodavatelského řetězce je automobilový průmysl pandemií COVID-19 extrémně zasažen.

Dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou extrémně globalizované a prakticky všechny firmy jsou zasaženy neschopností prodávat. Do pondělí 23. března 2020 bude téměř čtvrtina všech firem uzavřených a dalších 30 % výrazně a 30 % citelně omezuje výrobu. To představuje ochromení přes 80 % celého automobilového sektoru. Dochází k omezování počtu agenturních zaměstnanců a tlaku na schopnost udržet vlastní kmenové zaměstnance. Tato situace se bude v průběhu následujících týdnů dále prohlubovat.

AutoSAP oceňuje první kroky Vlády ČR ke snižování ekonomických dopadů, ale upozorňuje na skutečnost, že tyto kroky zatím mají jen velice omezený pozitivní dopad na automobilový průmysl. Vyzývá proto Vládu ČR, aby na svém jednání dne 23. března 2020 přijmula soubor zásadních opatření k rozptýlení nejistoty a systematickému snížení ekonomických dopadů. Dále vyzývá Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky k podpoře těchto systematických opatření.

Jedná se o tato okamžitá opatření:

Pomoc s udržením cash-flow

Firmy s omezenou nebo zastavenou výrobou budou mít velké problémy s cash-flow a potřebují okamžitou pomoc. Krom bezúročných půjček v rámci programu COVID je nezbytné:

  • S okamžitou platností odložit zálohy na daň z příjmu fyzických osob a zálohy na sociálním pojištění na straně zaměstnance i zaměstnavatele po dobu zákonných překážek na straně zaměstnavatele a tyto zálohové platby odpustit
  • Pod taktovkou ČNB vyjednat s komerčními bankami odklad splácení půjček a úvěrů o 3-5 měsíců

Kompenzace mezd zaměstnanců na zákonných překážkách (tzv. Kurzarbeit):

  • Kompenzovat 80 % nákladů na mzdy zaměstnanců na překážkách v případě omezení nebo zastavení výroby z důvodů většího počtu zaměstnanců v karanténě (§ 208 Zákoníku práce, zaměstnavatel hradí 100% mzdy)
  • Kompenzovat 50 % nákladů na mzdy zaměstnanců na překážkách v případě omezení nebo zastavení výroby z důvodu nedostatků vstupů v souvislosti s mimořádnou situací (§ 207 písm. a) Zákoníku práce, zaměstnavatel hradí 80% mzdy nebo více podle dohody s odbory)
  • Kompenzovat 50 % nákladů na mzdy zaměstnanců na překážkách v případě omezení nebo zastavení výroby na základě poklesu poptávky § 209 Zákoníku práce, zaměstnavatel hradí 60 % nebo více podle dohody s odbory)

Již teď je zřejmé, že opakovaný náběh výroby bude v automobilovém sektoru postupný a komplikovaný. Nelze očekávat, že se do konce roku 2020 dostane na hodnoty před pandemií. Bez zásadní podpory Vlády ČR dojde k lavinovému efektu s přímým dopadem na desítky tisíc a zprostředkovaně na statisíce zaměstnanců a jejich rodiny. Tento stav bude dále umocněn komplexními podpůrnými opatřeními, která přijímají ostatní evropské státy a která se zásadně negativně promítnou do budoucí konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu. Jakmile se pandemii podaří dostat pod kontrolu, bude proto nezbytné se dále zabývat novým systémem dalších podpůrných opatření.


Zdroj: www.autosap.cz