Materiály | 17. 11. 2020

SILON s. r. o. uvádí na trh nový polypropylen plněný skelnými vlákny

Společnost SILON s.r.o. uvádí na trh nový materiál – polypropylen plněný skelnými vlákny, který se vyznačuje vysokými indexy toku taveniny při zachování vynikajících mechanických vlastností a velmi nízkými hodnotami emisí organického uhlíku. Jedná se o měkký kompaund TABOREN® vhodný pro vstřikování, vytlačování a vyfukování. Materiál má vynikající houževnatost v kombinaci se slušnou tuhostí a tvrdostí, je odolný vůči teplu, má schopnost tvořit jednofázovou směs se základním polymerem. Mezi další charakteristiky patří bezemisní chování a je bez zápachu.

Kompaundy vyráběné pod značkou TABOREN® byly primárně určeny pro automobilové interiérové aplikace. Díky své vysoké kvalitě a příznivým cenám nacházejí uplatnění v dalších průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, potravinářský průmysl a výroba domácích spotřebičů.

V době, kdy je velkým tématem automobilového průmyslu e-mobilita, nezůstává společnost SILON s. r. o. pozadu a přichází na trh s kompaundy na bázi PP nebo PE, které mohou být buď zcela nehořlavé, nebo splňují některou z kategorií snížené hořlavosti dle normy UL-94. To je zajištěno díky použití retardérů hoření různých typů, ať už to jsou aditiva na bázi halogenů, či zcela bezhalogenové typy. Materiály s těmito charakteristikami jsou určeny pro zpracování jak vstřikováním do forem, tak extruzí či vyfukováním. Vedle těchto úzce specializovaných výrobce nabízí řadu nových kompaundů modifikovaných pomocí elastomerů, které materiálům dodávají unikátní vlastnosti, u běžných základních polymerů nevídané. Jedná se především o vynikající houževnatost kombinovanou s dobrou tuhostí a tvrdostí, které zůstávají zachovány i za velmi nízkých teplot. Ani co se týče tepelné odolnosti, nemají se nové materiály zač stydět. Jejich další velkou devízou je vynikající schopnost vytvářet jednofázovou směs se základním polymerem, což se následně projevuje i v mechanických vlastnostech těchto kompaundů. Využít je lze jak pro vstřikované díly, tak i pro extruzní aplikace. Bezemisní chování a nulový zápach jim otevírají cestu do automobilového průmyslu, kde jsou tyto vlastnosti základním předpokladem pro použití.

-red. za použití materiálů společnosti SILON s. r. o.-


zdroj: www.silon.eu