Výroba / technologie | 2. 10. 2019

Speciální snímače

Firma Infrasensor dodává již 27 let průmyslové snímače na náš trh. Vedle standardních snímačů, které jsou běžně nasazeny ve strojích a automatických linkách, jsou to i snímače pro speciální aplikace. Některé z nich bychom Vám rádi představili.

Snímání ve velmi prašném prostředí

Indukční snímače ignorující kovové špony

Špony vzniklé při obrábění často odpadávají na indukční snímače a mohou tak vyvolat falešné impulzy. Firma Contrinex vyvinula speciální řadu indukčních snímačů z masivní nerezové oceli. Tyto snímače mohou být plně zasypány šponami, ale impuls vydají až po zakrytí souvislým kovovým předmětem. Tak se dokonale eliminuje vznik falešných impulzů. Tyto snímače jsou k dispozici ve velikostech M12, M18 a M30.

Detekce svaru

Před lisováním svařovaných trubek je nutné nastavení svaru tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zařízení firmy Roland electronic spolehlivě najde i okem neviditelný svar a nastaví trubku do optimální polohy. Zařízení je určeno pro trubky o průměru 10 – 500 mm. Kromě trubek je možné svary detekovat i na plechu, nebo drátech.

Ochrana lisu – detekce dvou plechů

Pokud jsou při lisování plechů omylem vloženy do lisu dva plechy, může dojít k vážnému poškození raznice. I toto řeší systémy firmy Roland electronic. Při odebírání plechů ze zásobníku se použije jednostranné, dotykové snímání. Na dopravnících před lisem se pak aplikuje oboustranné, bezdotykové měření. Kontrola je určena pro železné i neželezné plechy v tloušťkách od 0,1 do 10 mm.

Jednostranná detekce dvou plechů

Detekce průhledných materiálů

Při snímání průhledných materiálů červeným nebo infračerveným světlem může docházet k problémům. Novinkou od firmy Contrinex je světelná závora v ultrafialovém spektru se speciální odrazkou. S touto světelnou závorou je možné dokonalé snímání skla, plastů, i velmi tenkých průhledných fólií. Závora pracuje s dosahem do 1 m.

Optické snímače do náročných prostředí

Světelné závory firmy Telco sensors jsou určené do velmi prašného prostředí. Výhodou je snadné směrování, v celém dosahu, který může být až 70 m, stačí v ose mezi vysílačem a přijímačem přerušit paprsek o průměru 6mm. Vysílače a přijímače jsou dostupné i ve verzi Ex pro zóny 2 a 22. S pomocí světlovodných kabelů mohou pracovat v teplotách až 600° C.


www.infrasensor.cz