Nezařazené | 11. 5. 2017

SPIROL rolované pružné kolíky ISO8748, 8750, 8751 a jejich typické použití

SPIROL vynalezl rolované pružné kolíky a jejich výrobu před více než 60 lety. Od té doby se tento druh kolíku velmi osvědčil v mnoha různých odvětvích a ukázalo se, že jde o nejuniverzál­nější pružný kolík na trhu. Spirol rolované kolíky nejsou jen spojovacím materiálem, ale také pružným členem spoje, kde absorbují vibrace a rázy, a jsou tak aktivním prvkem. Je také důležité, že Spirol rolovaný kolík nabízí nejnižší náklady na celkový spoj, tedy na kolík samotný a rovněž na jeho instalaci.

Spirol rolované kolíky mohou být použity v nespočetné řadě aplikací z různých průmyslových a výrobních odvětví, kde je třeba spojit díly dohromady. Následující 2 ukázkové aplikace patří mezi ty nejčastější:

1. Poziční lícování: Jakmile je rolovaný kolík nainstalován v jednom z komponentů, může sloužit jako reference (lokační kolík) nebo pro poziční lícování druhého dílu sestavy. Jako příklad aplikace můžeme uvést lícování skříně a víka klikového hřídele motoru, lícování víka a skříně olejové pumpy, lícování víka a těla z odlitku u přímočaré elektrické pily atd. Výhody použití rolovaného kolíku oproti jiným spojovacím mate-
riálům v tomto typu aplikací jsou:
a) otevřenější tolerance rozměru díry, snížení nákladů na přípravu díry, která stačí být vrtaná, čímž se sníží opotřebení nástroje a zvýší se produktivita,
b) mohou být použity v dírách s nedokonalou kruhovitostí, dírách ražených či odlitých,
c) díky své pružnosti se snáze přizpůsobí vzniklé nepřesnosti v pozičních tolerancích děr montovaných komponentů, čímž usnadňují instalaci a zpřesňují výsledné spojení.
2. Permanentní statické spojení: rolovaný kolík slouží k pevnému spojení dvou a více komponentů dohromady bez vzájemného relativního pohybu. Jako příklady aplikací tohoto druhu uvádíme např. řadicí skříň automatické převodovky, kde rolovaný kolík upevňuje skříň k základně, nebo dieselový vstřikovač, kde kolík drží vinutou pružinu v pozici, či připevnění hřídele k unašeči diferenciálu. Výhody použití rolovaného kolíku oproti jiným spojovacím materiálům v tomto typu aplikací jsou:
a) Nabízejí 3 různé varianty od lehkého přes střední až po těžký kolík. Každá varianta je vhodná pro jiný typ aplikace. Kolíky se liší poměrem flexibility a pevnosti na střih spolu s instalační silou potřebnou k zalisování.
b) Design rolovaných kolíků Spirol je uzpůsoben tak, že kolíky zůstanou flexibilní i po zalisování a ochraňují tak díru před poničením, neboť pohlcují vibrace a rázy.

Kromě těchto dvou aplikací se rolovaný kolík používá také velmi často jako osa otáčení, v pantech se třením nebo bez tření. Spirol aplikační inženýři se zákazníky rádi projdou konkrétní aplikace a doporučí nejvhodnější řešení.

SPIROL SAS, organizační složka
Tel: +420 417 537 979
vkraus@spirol.com
www.spirol.com
Jsme certifikováni pro ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO14001