Ostatní výroba a technologie | 14. 1. 2021

Společnost Lipské veletrhy přebírá PaintExpo – světový prestižní veletrh pro průmyslovou lakovací techniku

 

Společnost Lipské veletrhy převzala s účinností od 1. prosince 2020 veletrh Paint-Expo od společnosti FairFair GmbH. Od svého založení v roce 2006 se PaintExpo koná každý druhý rok v dubnu na Veletrhu Karlsruhe. Úspěšně se vyvíjel a stal se světovým prestižním veletrhem pro průmyslovou lakovací  techniku, přičemž se ho naposledy účastnilo 537 vystavovatelů z 29 zemí a navštívilo jej 11.790 odborníků z 88 zemí. Příští veletrh PaintExpo se bude konat od 26. do 29. dubna 2022 v Karls-ruhe.

„PaintExpo se k nám skvěle hodí. Těším se na spolupráci se silnými partnery veletrhu PaintExpo, s vystavovateli a návštěvníky z celého světa a se stávajícím veletržním týmem. Společně s nimi a na základě naší dlouholeté expertízy v oblasti průmyslových veletrhů budeme tuto celosvětovou špičkovou platformu PaintExpo kontinuálně zlepšovat“, říká Markus Geisenberger, jednatel společnosti Lipské veletrhy. „To, že teď PaintExpo patří do portfolia Lipských veletrhů, je velmi důležitou skutečností. Právě v této náročné době chceme využít šancí k dalšímu posilování našeho portfolia a naší pozice na trhu.“

Jürgen Haußmann, jednatel společnosti FairFair GmbH, prohlašuje: „Jsem rád, že je nyní PaintExpo součástí společnosti Lipské veletrhy a že je tak pro zákazníky zachována nutná kontinuita. Zásluhou její prokázané kompetence v oblasti úspěšného realizování mezinárodních odborných veletrhů a její vynikající orientace na servis bude společnost Lipské veletrhy činit další kroky ve vývoji PaintExpo. Jsem si jistý, že úspěšnost tohoto veletrhu bude pokračovat.“

Haußmann, který PaintExpo v roce 2006 založil a učinil z něj postupně prestižní světový veletrh, zůstane, aby nás mohl podpořit. Společnost Lipské veletrhy kromě toho převezme veletržní tým PaintExpo a sídlo v Oberboihingenu v Bádensku-Württem-bersku. Lipské veletrhy budou pokračovat i v budoucnu ve velmi úspěšné spolupráci s dosavadními kooperačními partnery této akce, magazínem pro techniku povrchových úprav JOT – Journal für Oberflächentechnik (nakladatelství Springer Fachmedien Wies-baden GmbH) a Veletrhem Karlsruhe, kde se PaintExpo koná.

Na straně společnosti Lipské veletrhy se Gerhard Ohmacht, vedoucí úseku odborných a průmyslových veletrhů, bude starat o budoucí vývoj PaintExpo. Tento diplomovaný inženýr ekonomie se zaměřením na technický prodej a prodejní komunikaci získal své dlouholeté zkušenosti vedoucího pracovníka v průmyslu a na úseku B2B. Od března 2020 je u společnosti Lipské veletrhy zodpovědným za portfolio průmyslových a od-borných veletrhů.

Přikoupení PaintExpo doprovázela ve funkci makléře společnost Fair Relations GmbH.

Příští PaintExpo se bude konat od 26. do 29. dubna 2022 v Karlsruhe.


www.leipziger-messe.de