Subdodavatelé | 14. 12. 2018

Společnost SKD na Veletrhu práce a vzdělávání

Společnost SKD (Strojírenské kovovýrobní družstvo) Bojkovice, která se zabývá výrobou vstřikovacích forem, lisování a montáže plastových dílů do automobilového průmyslu, se na začátku října zúčastnila Veletrhu práce a vzdělávání v Kongresovém centru ve Zlíně. Na veletrhu byla přítomna spousta středních škol ze Zlínského kraje a každá škola měla možnost vzít s sebou na Veletrh jako vystavovatele jednu společnost, s níž spolupracují. SKD se přihlásila o účast se SOŠ Slavičín.

Organizátorem této akce byla Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která je partnerem Zlínského kraje v pro­jektu Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akce byla financována z OP VVV 2014-2020, tzn. pro vystavovatele nebyl stanoven regis­trační poplatek, účast byla zdarma.

Společnost také přispěla do slosování poskytnutím drobné ceny. Ve foyeru v přízemí nad pultem občerstvení byly umístěny 4 obrazovky, kde byla po oba dny promítána prezentace přítom­ných společností včetně naší společnosti.

Veletrh byl určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Účast na této akci mohla pomoci žákům s výběrem střední školy. Taktéž se mohli seznámit s činností jed­notlivých společností.

Redakčně zpracováno z www.skd-bojkovice.cz