Materiály | 24. 2. 2021

Sumika Polymer Compounds Europe roste a je o krok blíž České republice

Společnost Sumika Polymer Compounds Europe, dříve působící pouze ve Spojeném Království a Francii, otevírá novou továrnu v polské Poznani. Sumika Polymer Compounds Europe tak bude schopna pokrýt rostoucí evropskou poptávku po polypropylenu, který dodává i českým a německým výrobcům automobilů a bílého zboží. Zkrácením dodavatelské trasy, především do České republiky a Německa, plánuje snížit emisní stopu.              

Představenstvo dává zelenou nové dceřiné společnosti „Sumika Polymer Compounds Poland Sp. Z o.o.“ (SPCP), která má být letos založena v Polsku. Se stávajícími výrobními lokalitami ve Francii a Velké Británii, stejně jako nedávnými akvizicemi v Turecku a nově vznikající filiálkou v Polsku, je SPC schopna pokrýt celou Evropu a snížit tak emise uhlíku z dopravy pomocí dodávek na místní úrovni.

SPC EU s hrdostí oznamuje vytvoření nové pobočky v Poznani. Město, ležící na západě země, má snadný přístup k existující dálniční síti. Jednou ze silných stránek této lokality je blízkost k zákazníkům v Polsku, stejně jako v Německu a České republice: vysoce průmyslové geografické oblasti, která zahrnuje mnoho výrobců automobilů i domácích spotřebičů. Celková strategie expanze SPC EU je rozvíjet přiměřeně velké pobočky co nejblíže jejich obchodním partnerům. Pro ještě větší přiblížení se svým odběratelům, se společnost spoléhá na svého partnera a distributora, skupinu RADKA.

Firma očekává vzrůstající poptávku po plněných polypropylenech v této oblasti v souladu s expanzí segmentu elektrických vozidel (EV), které jsou v důsledku zpřísnění environmentálních požadavků čím dál atraktivnější. Nová výrobna o rozloze přibližně 5 500 m2 bude zaměřena na výrobu plněných polypropylenů.

Tato investice přinese společnosti SPC Group další výrobní kapacitu 30 000 tun a zvýší celkovou výrobní kapacitu v Evropě na 170 000 tun ročně. Založení nové pobočky v Polsku zajistí nová pracovní místa pro přibližně 30 zaměstnanců s dvěma kompaundačními linkami. Součástí implementace je i výstavba sil pro skladování a přepravu materiálů. Zahájení výroby je naplánováno na první čtvrtletí roku 2022.

Sumika Polymer Compounds Europe pokračuje v růstu a oznamuje vytvoření nové dceřiné společnosti v polské Poznani.


www.sumikaeurope.com