Akce | 29. 8. 2019

Technical Computing Camp 2019

Společnost HUMUSOFT s.r.o. zve k účasti na šestém ročníku setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí MATLAB®, COMSOL Multiphysics® a dSPACE. Technical Computing Camp 2019 se bude konat 5. a 6. září 2019 v Hotelu Fontána na Brněnské přehradě.

Technical Computing Camp 2018 (foto: HUMUSOFT s.r.o.)

V průběhu akce Technical Computing Camp představíme moderní nástroje pro technické výpočty a počítačovou simulaci MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE. Součástí budou přednášky o technických tématech, interaktivní ukázky aplikací, soutěž, tvořivá dílna i prostor pro neformální diskuze. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří datová analytika, prediktivní údržba, počítačové vidění, Deep Learning, Model-Based Design, Low-Cost Hardware, robotika, simulace fyzikálních dějů a autonomní řízení. Přednášet budou odborníci z firmy HUMUSOFT s.r.o., MathWorks i další zvaní přednášející.

V rámci „Technical Computing Camp“ bude probíhat soutěž o nejlepší uživatelský projekt. Studenti se mohou zúčastnit i se svou diplomovou či bakalářskou prací. Zveme vás k účasti v této soutěži, ukažte ostatním účastníkům výsledky své práce nebo svůj domácí projekt!

Setkání je určeno všem, kteří se v neformálním prostředí chtějí dozvědět více o možnostech využití inženýrských nástrojů MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE. Na své si přijdou jak stávající uživatelé uvedených systémů, tak začátečníci a příznivci výpočetních, modelovacích a simulačních systémů. Nástroje si budete moci vyzkoušet a následně své poznatky a dotazy diskutovat s dalšími účastníky.

Technical Computing Camp 2018 (foto: HUMUSOFT s.r.o.)

Neopomněli jsme vyčlenit dost času také na společensko-zábavné aktivity a dobré pivo i jídlo.

Zveme všechny technické pracovníky z komerčního sektoru i zájemce z řad akademické obce.

Informace o setkání Technical Computing Camp 2019 včetně průběžně aktualizovaného programu a registračního formuláře jsou k dispozici zde: www.humusoft.cz/tcc


MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro technické výpočty, modelování a simulace, měření a testování, řídicí techniku, zpracování signálů, komunikace, zpracování obrazu a videa, vizualizaci dat a finanční modelování a analýzy.

COMSOL Multiphysics  je dynamicky se rozvíjející program pro modelování, analýzu a simulaci fyzikálních procesů a jevů jako jsou přenosy tepla, proudění tekutin, akustika, elektromagnetismus, simulace jevů v polovodičích, pružnost a pevnost, chemické reakce, geofyzika a další. Aplikační možnosti jsou velmi široké, systém dokáže modelovat prakticky všechny jevy popsatelné pomocí parciálních diferenciálních rovnic.

dSPACE je světová špička v nástrojích pro řízení a simulace v reálném čase. Nabízí SW i HW řešení pro “rapid control prototyping” a simulace “hardware in the loop”. Nabízí celou škálu řešení včetně širokého sortimentu specializovaných periferií se zaměřením na vývoj a testování mechatronických systémů a řídicích jednotek zejména pro automobilový a letecký průmysl.


HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1990. V současnosti má 23 stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu, prodej a servis přístrojového a programového vybavení. Mezi oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, vědeckotechnický software, simulace technologických i ekonomických procesů. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků. Mezi nejdůležitější vývojové aktivity firmy patří software Simulink 3D Animation a Simulink Desktop Real-Time pro MATLAB a Simulink, výroba měřicích a řídicích karet pro PC a dále výroba elektromechanických hi-tech výukových modelů. Společnost HUMUSOFT dále vyvíjí, kompletuje a dodává vysoce výkonné pracovní stanice HeavyHorse navržené pro optimální výkon při náročných numerických výpočtech.

HUMUSOFT s.r.o. v ČR a SR zastupuje firmy MathWorks (MATLAB a Simulink – výpočty, modelování a simulace),  COMSOL (COMSOL Multiphysics – modelování a simulace multifyzikálních procesů) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).


Rozšiřující informace k našim produktům, včetně grafických materiálů, Vám rádi poskytneme na výše uvedené kontaktní adrese. Texty nejdůležitějších článků a tiskových zpráv naleznete na: www.humusoft.cz/archive/


www.humusoft.cz