obrábění | 27. 3. 2019

#TOOLS4YOU

Standardní i speciální nástroje Seco


Nástroje pro vás – to je naším cílem i v roce 2019. Moderní doba žádá i moderní nástroje a postupy, které zajistí co nejlepší pokrytí potřeb výrobních společností. A není snad lepší cesty než využití vlastních zkušeností. Proto se i firma Seco Tools snaží, aby vstoupila do širšího povědomí nejen jako etablovaný dodavatel a prodejce obráběcích nástrojů, ale také jako výrobní společnost s mezinárodním působením a 85 lety zkušeností v oboru.


O tyto zkušenosti se chce nadále dělit se svými partnery nejen ve smyslu vývoje a výroby nových nástrojů, ale také v otázkách systému a organizace výroby, sledování její efektivity, možností snižování nákladů, využívání výrobní kapacity a všech dalších faktorů, potřebných pro splnění cílů moderní výroby. Výsledek vlastního výzkumu, vývoje a výroby obráběcích nástrojů Seco reprezentují nové řady nástrojů a rozšiřování sortimentu stávajících tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám moderní produkce – velmi výkonné, nákladově efektivní, vysoce funkční a spolehlivé. Uvedené faktory představují vysokou komplexnost danou kombinací všech nároků, která však musí vyústit v jednoduchost praktického použití. Jedná se tedy o implementaci jednotlivých prvků do výsledné konstrukce tak, aby jejich vzájemná složitá kombinace zajistila potřebné výsledky, a přitom zůstalo využití co nejjednodušší. A to se týká jak nástrojů standardního sortimentu, tak i těch zakázkových pro speciální aplikace.

Výkonné čelní frézování s nízkou energetickou náročností

Nejnovější přírůstek ve standardním sortimentu představuje systém Double Quattromill 14, určený pro čelní frézování. Jde o druhou velikostní řadu, která doplňuje původní s břitovými destičkami o velikosti 22, uvedenou na podzim roku 2018. Menší velikost destiček (délka řezné hrany 14 mm) určuje použití těchto nástrojů i pro rozšířenější skupinu menších až středně velkých a výkonných obráběcích strojů, přičemž zůstávají primárním určením operace čelního frézování s větší hloubkou řezu v aplikacích hrubovacího či polodokončovacího obrábění. Nástroje systému Double Quattromill využívají společné konstrukční prvky, jako je provedení frézovacího tělesa s korozivzdorné oceli Idun (bez potřeby povlakování), pokročilá konstrukce zubových mezer s povrchovou texturou, která přispívá k vyšší efektivitě a bezpečnosti odvodu třísek z místa řezu, a také dostupnost verzí s kazetami či pevnými lůžky břitových destiček. I řada Double Quattromill 14 je současně uváděna na trh ve dvou variantách úhlu nastavení hlavního ostří – 45° a 68°. První varianta je určená pro volné čelní frézování a využitím vyšších posuvů, druhá poslouží lépe v případech, kdy je třeba obrábět poblíž upínacích prvků či stěn a výstupků na obrobku. Oboustranné čtvercové destičky dávají možnost využít 8 řezných hran a přispívají tak k dosažení nižších nákladů. Geometrie a řezné materiály destiček jsou dodávány v kombinacích schopných obrábět prakticky veškeré materiály polotovarů. Efektivní geometrie nástroje je pozitivní, což přispívá k vyšší bezpečnosti obrobku s ohledem na jeho upnutí i nižším nárokům na výkon vřetena stroje – řezné síly jsou nižší než u jiných srovnatelných nástrojů této koncepce. Frézy jsou k dispozici od průměru 50 mm v provedení s pevnými lůžky až po 315 mm v kazetovém provedení, a to ve dvou velikostech zubové rozteče na jednotlivých průměrech. Výkonné čelní frézování s nízkou energetickou náročností – to je hlavní deviza nástrojů řady Seco Double Quattromill.

Porovnání původní a nové konstrukce kazety

Reagujeme na výzvy, kterým čelíte při obrábění

Stále významnější podíl zaujímají v moderní průmyslové výrobě nástroje, vyvíjené a vyráběné na míru konkrétním specifickým aplikacím. Snaha o dosažení vysoké produktivity a nízkých výrobních nákladů však musí jít ruku v ruce s předvídatelnou a opakovatelnou životností, bezpečností obráběcích operací a celkovou spolehlivostí výroby. Pouze současné splnění všech uvedených kritérií zajistí očekávané technické i ekonomické výsledky konkrétní výroby. V tak náročném odvětví, jaké představuje právě výroba dílů pro automobilový průmysl, se ukazuje tato skutečnost více než zřetelně. Do přípravy výroby relativně vysokoobjemových výrobních dávek typových dílů pro dlouhodobé, avšak s neúprosnou pravidelností se měnící projekty, je třeba vždy investovat velké časové i finanční prostředky. Objeví‑li se pak v průběhu vlastní výroby potřeba změny, je třeba skutečně do důsledku promyslet možnosti, potřeby, očekávaná zlepšení i úskalí realizace.

Vyvíjíme ty správné nástroje pro vás. #tools4you

Jedním z úspěšných projektů Seco v této oblasti je řešení technologie přesného obrábění válcového otvoru. Stávající speciální vyvrtávací nástroj využíval kazetové koncepce s vyměnitelnými destičkami s břity z polykrystalického kubického nitridu bóru (PCBN), který nejlépe vyhovoval potřebám operace z pohledu základní produktivity a trvanlivosti v daném materiálu. Otázkou se však stala záležitost nákladů na dílec – možnost zkrácení cyklového času, vyšší efektivita využití nástroje a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti obráběcí operace. Řešení Seco spočívá ve využití
původního nástrojového tělesa, které je osazeno jinými kazetami, umožňujícími upnutí PCBN břitových destiček s větším počtem využitelných břitů a zajišťujícími současně i účinnější chlazení v zóně řezu. Zvýšení počtu využitelných břitů přineslo použití negativních destiček SNMN06, oproti původním pozitivním SCMT09 v provedení s celistvou vrstvou PCBN, sintrovanou na čelní stranu s možností využití čtyřnásobné indexace. Negativní provedení umožňuje využít 8 řezných hran, neboť břitové destičky malých formátů jsou v sortimentu Seco k dispozici v monolitním provedení PCBN, představujícím tak zajímavou ekonomickou alternativu. Nově zhotovené kazety musely kromě jiné velikosti a tvaru lůžka pro destičku zajistit i jiný způsob jejího upínání, a to speciální upínkou oproti původnímu jednoduchému středovému šroubku. Potřeba nestandardní upínky však nabízela i možnost integrace kanálku chlazení a vyřešení přívodu chladiva přímo na řeznou hranu destičky. Jak však kvalitně a rychle vyrobit tak miniaturní a konstrukčně složitou součástku pro pokročilý obráběcí nástroj? Odpovědí je využití moderní a pokročilé výrobní technologie – aditivní metody, známé obecně jako 3-D tisk. Seco v rámci své technologie chlazení Jetstream již podobné „chladicí upínky“ zhotovené touto výrobní metodou nabízí ve standardním sortimentu u některých držáků pro klasické soustružení. Zbývalo tedy navrhnout vhodnou konstrukci a vyrobit testovací sadu upínek, kdy právě aditivní metoda umožňuje relativně rychle připravit vysoce konstrukčně i technologicky pokročilé součásti, nutné pro dosažení vytčeného optimalizačního cíle. Výsledky zkoušek upraveného nástroje potvrdily významné snížení nákladů na dílec prostřednictvím snížení nákladů na nástroje, zvýšení produktivity výroby zvýšením parametrů obrábění, umožněných účinnějším chlazením, a tedy zkrácením cyklového času a zvýšením bezpečnosti i spolehlivosti výroby.

Schéma chladicí upínky

Spodní strana upínky

Dnes předání znalostí, zítra úspěch

To jsou tedy dva příklady nástrojů a řešení Seco, sledujících koncept #TOOLS4YOU – nástrojů pro vás. Demonstrují zmíněný fakt složité konstrukce, zaměřené na co nejlepší funkčnost a současně jednoduché použití s ohledem maximální ekonomickou efektivitu coby faktorů nezbytných pro plánování i realizaci moderní průmyslové výroby. A je to samozřejmě i otázka komunikace a porozumění – pojmy jako nákladová efektivita, produktivita výroby, výtěžnost, využitelnost výrobního zařízení a další směřují i k otázkám plánování výroby a rozvoje jednotlivých výrobních provozů. A právě i v této oblasti nabízí Seco své partnerství, zahrnující kromě vývoje a dodávek pokročilých technologií také rozšiřování znalostí pomocí vlastního programu vzdělávání a spolupráci na úrovni konzultačních služeb – na všech úrovních potřebných vědomostí a informací o procesech obrábění, systému výroby a výrobním prostředí, vycházejících z vlastních zkušeností předního světového výrobce a dodavatele řešení a nástrojů pro obrábění kovů. A nabízí jej i vám.

Nové provedení speciální kazety založené ve vyvrtávací hlavě

www.secotools.com