Konstrukce / vývoj | 4. 12. 2018

Uniplast Brno

Dne 11. 9. 2018 se v Humpolci, v hotelu Fabrika, konal seminář UNIPLASTU BRNO zaměřený na problematiku výroby plastových dílů s požadavkem na vysoký lesk.

Mezi přednášejícími byli zástupci firem ŠLECHTA a. s., ALBIS PASTIC CR s. r. o., GWK, LINDE GAS a. s., PLAST FORM SERVICE I.M., s. r. o., HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. Hovořilo se nejen o technologiích leštění, materiálech s vysokým leskem pro inte­riérové aplikace, využití suchého ledu, ale i o trendech lesklých povrchů v oblasti světlometů. Veškeré přednášky byly doplněny cennými příklady z praxe, o které se dělili nejen přednášející, ale i účastníci semináře. Živá a přátelská konverzace (nejen na plas­tikářská témata), pokračovala i během přestávek nad výborným občerstvením, o které se postaral rovněž hotel Fabrika.

Podobné odborné semináře na různá specifická témata hodlá spolek UNIPLAST BRNO pořádat i nadále.

Text a fotografie: Renata Kučerová, Infocube, s. r. o.


UNIPLAST BRNO byl založen v roce 1964 jako společnost chemiků, techniků a vývojových pracovníků, zaměřených na vývoj, výrobu a zpracování plastů. V počátečních letech své činnosti byl zaměřen na pracovníky regionu jižní Moravy a organizačně byl podporován ČSVTS. Organizoval setkání techniků, na kterých byly řešeny problémy a těžkosti v tech­nickém řešení a další vývoj v této oblasti. Schůzky postupně přerůstaly v organizace odborných seminářů a konferencí. Spolupráce se rozrostla na celé Československo a zapojily se i významné zahraniční firmy.
Populární a oblíbené jsou konference se zaměřením STROJE – FORMY – MATERIÁLY, které jsou pořádány ve spolupráci a se sponzorstvím významných firem plastikářského zaměření.


Přestávka mezi přednáškami-konferenční sál hotelu Fabrika