Výroba / technologie | 17. 1. 2020

V úterý na programu veletrhu 2. vrcholné setkání lehkých staveb

Ve všech průmyslových branžích stoupá význam inteligentních řešení lehkých staveb – v automobilovém průmyslu, ve výrobě strojů a zařízení i v energetice.  Jejich výhodou je šetrné využívání zdrojů, energetická účinnost a optimalizace procesů. Na veletrhu HANNOVER MESSE 2020 se tato klíčová oblast umístěná v hale č. 23 dostane znovu do centra pozornosti po dobu všech pěti dní, ale především v úterý a také během 2. summitu Lightweighting Spolkového ministerstva hospodářství.   

 

Hannover. Po úspěchu prvního summitu Lightweighting v loňském roce se na veletrhu HANNOVER MESSE 2020 uskuteční druhé vrcholné setkání lehkých staveb za účasti Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.  Konferenci i letos zahájí spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier.   „Lehké stavby jako motor inovací hrají rozhodující úlohu pro ochranu klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. 2. Lightweighting Summit je jedinečnou příležitostí pro zdůraznění obrovského významu této přelomové technologie pro ochranu klimatu, ekonomiku a vytváření pracovních míst,“ říká P. Altmaier.  Vrcholné setkání se tentokrát zaměří na mezinárodní charakter branže. Summit má kromě výměny zkušeností na poli této klíčové technologie podpořit snahy ministerstva o posílení evropské spolupráce v branži lehkých staveb.

 

Summit lehkých staveb proběhne na veletrhu HANNOVER MESSE druhý den veletrhu 21. dubna odpoledne od 14 hodin v konferenční části hale č. 19/20 a bude hlavní součástí úterního programu, který je zaměřen na lehké stavby.  Lehké stavby budou v centru pozornosti také během fóra subdodavatelů (Supplier Forum) v hale č. 19/20 v úterý dopoledne. Paralelně bude během celého veletrhu HANNOVER MESSE probíhat bohatý program na téma lehkých staveb v hale č. 23 – na stáncích vystavovatelů, na společných stáncích a na prostranství Lightweight Plaza. V prostoru Speakers´ Corner zde přednesou zástupci průmyslových branží a výzkumu své názory na téma technologie lehkých staveb.

 

Lehké stavby představují velmi inovativní průřezovou technologii s významným dopadem na trvale udržitelné hospodářství,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Lehké stavby mají pro průmyslové branže stále větší význam. Proto stěžejní výstavní oblast lehkých staveb na veletrhu HANNOVER MESSE stále rozšiřujeme.“ V Hannoveru budou představeny jak materiály, tak postupy a technologie s přesahem nad rámec jedné branže. Významné místo zaujmou také inovativní hybridní řešení lehkých konstrukcí.

 

Různé materiály a postupy je možné bezprostředně srovnávat v prostoru   Integrated Lightweight Plaza v hale č. 23, která je platformou pro celou paletu moderních lehkých staveb a na veletrhu HANNOVER MESSE místem pro setkávání všech zájemců o lehké stavby. Nabídku zde tvoří Speakers´  Corner, demonstrace live, vystavené exponáty a projektové studie. Garanty zajímavých objevů v oblasti lehkých staveb jsou společné stánky společnosti Leichtbau BW nebo Klastru lehkých staveb se sídlem v Landshutu. „Při diskusích, které aktuálně probíhají, nelze zapomínat na ochranu klimatu a zdrojů. Lehké stavby jsou samy o sobě udržitelné, protože obsahují jen tolik materiálu, kolik je bezpodmínečně nutné, “ říká Dr. Wolfgang Seeliger, jednatel společnosti Leichtbau-Netzwerk Leichtbau BW. „Jejich obrovský potenciál úspory zdrojů musíme využít, nemůžeme postupovat jinak. Pro mne jsou proto lehké stavby tématem, které naprosto odpovídá současným trendům. “Proč je veletrh HANNOVER MESSE vhodným místem pro objevování řešení lehkých staveb“, ptá se Marc Bicker, ekonomický ředitel Klastru lehkých staveb se sídlem v Landshutu. „HANNOVER MESSE je průmyslový veletrh, který komplexně a zevrubně představuje odborné trendy a usiluje o transparentnost technických věd,“ odpovídá na vlastní otázku M. Bicker, který organizuje na veletrhu už deset let spolu s partnery společný stánek. „Hannover je významným místem setkávání, inspirace, utváření společných idejí a začátkem jejich pozdější realizace. Pouhá prezentace produktů je jednou možností a druhou možností je prezentace kompetencí s cílem  následně generovat nová přesná řešení. Veletrh HANNOVER MESSE nabízí obě možnosti.“

 

Kromě expertů v oboru lehkých staveb zde samozřejmě vystavuje mnoho firem, pro které jsou lehké stavby jen jednou z mnoha položek nabídky. Tou je například společnost GF Casting Solutions se sídlem v Schaffhausenu ve Švýcarsku, která je zastoupena v rámci Lightweight Plaza už potřetí. „Lehké stavby u nás zaujímají už mnoho let velmi významné místo,“ říká Detlev Rath, člen představenstva a Head of Sales ve společnosti GF Casting Solutions. „Naše výroba komponentů pro lehké stavby přispívá ke snižování hmotnosti vozidla, přičemž nižší hmotnost znamená nižší spotřebu pohonných hmot nebo energie a menší množství vyprodukovaných emisí. Firma GF Casting Solutions vystupuje na veletrhu HANNOVER MESSE spolu s ostatními společnostmi s nabídkou řešení odlitků využívaných v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu a kosmonautice, energetice a dalších průmyslových aplikacích jako průkopník lehkých staveb a je zárukou integrace funkce, inovativních materiálů a bionického designu.“

 

Společnost GF Solutions využívá pro svou sériovou výrobu rovněž aditivní postupy. Lehké stavby a aditivní technologie mají úzkou vazbu nejen v průmyslu, těsně spojené jsou také na veletrhu HANNOVER MESSE. Díky novému uspořádání hal jsou letos lehké stavby a aditivní výroba v hale č. 23 bezprostředními sousedy