Nástroje | 10. 1. 2019

Zahájení evropské veletržní sezóny 2019 pro strojaře a subdodavatele bude v Lipsku

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro další ročník ve dnech 5. až 8. února 2019: díky termínu konání na začátku roku tato dvojice etablovaných veletrhů nabídne vystavovatelům a návštěvníkům z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Zhruba půlrok před termínem konání zaznamenávají pořadatelé v Lipsku z branže velký zájem. Veletrh Intec profituje ze síly a vlny inovací ve strojírenské oblasti podpořené aktuálně velmi dobrou kondicí německého průmyslu. K vidění bude široké spektrum nabídky obráběcích strojů, výrobní automatizace a robotiky, laserové a svařovací techniky, manipulační techniky, ale také systémy pro měření a kontrolu kvality, přesné nástroje, či možnosti řešení z oblasti přípravků a tvářecí techniky.
Vyvážené partnerství nabídne souběžně konaný subdodavatelský veletrh Zuliefermesse Z. Ten již dlouhou dobu patří k nejdůležitějším průmyslovým veletrhům v Evropě a nabízí speciálně i pro subdodavatele počátečních a středních produkčních fází fungující prezentační platformu. Podobně jako Intec se veletrh tématicky koncentruje na obecné strojírenství a automobilový průmysl, které jsou v Česku i Německu motory ekonomiky. Rostoucí podíl na veletrhu ale zaznamenávají také obory jako zpracování plastů, lékařská technika nebo budování energetických celků. Podíl mezinárodních vystavovatelů na veletrhu Z činí přibližně 30 procent. Česká expozice tradičně patří k největším, k čemuž významně napomáhá i zařazení veletrhu mezi podporované akce v rámci programu podpory exportu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Společný stánek České republiky bude organizován i tentokrát, zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím MPO a vystavovat tak na veletrhu za velmi výhodných podmínek.

Inovace v ohnisku zájmu
Průmysl obecně – pro strojírenství a subdodavatelský průmysl to platí dvojnásob – stojí před velkými výzvami, protože nároky zákazníků rostou a nedostatek odborné pracovní síly se prohlubuje. Tím, jak se výroba pomalu začíná dotýkat hranice produkčních možností, není jiné cesty než vývoje nových výrobních koncepcí, které obstojí v konfrontaci s budoucími požadavky.
Proto veletrhy Intec a Z zařadily pro rok 2019 nově koncipovanou zvláštní přehlídku „Aditivně a hybridně – nové výrobní technologie nastupují“. Návštěvníci budou svědky možností překonání hranic tradičních procesů pomocí vhodné kombinace klasických výrobních postupů a nových technologií. V rámci zvláštního veletržního fóra budou nejenom představeny konkrétní exponáty a příklady realizací, ale bude vedena i odborná diskuze k těmto tématům budoucnosti.
Moderní průmysl směřuje k nové generaci inteligentních propojených systémů – jednak v rámci výroby, ale také ve výrobcích samotných. Klíčovou roli přitom začíná hrát sensorika. Na přínosy a výzvy s tím spojené se zaměří další zvláštní přehlídka a odborné diskusní fórum. Dalším odborným tématem pak budou nové pohonné systémy v automobilovém průmyslu. Poprvé se bude 7. února konat odborné fórum „new mobility“ – přednášky expertů, mimo jiné také konkrétní příklady Best­‑Practice z konkrétních firem, čekají na návštěvníky stejně jako návazná diskuzní fóra. První den konání veletrhu proběhne pod záštitou saského ministerstva hospodářství mezinárodní konference „Industry’s Hidden Champions“. Představeny budou cesty a postupy, které dovedly konkrétní firmy k vedoucímu postavení na trhu.

B2B setkání pro nová partnerství
Základním smyslem veletrhů ale samozřejmě je navázání dlouhodobých obchodních kontaktů. Proto i v roce 2019 proběhne pod záštitou Enterprise Europe Network kooperační burza „CONTACT: Business Meetings“. Cílem je zprostředkovat prvotní kontakt s podniky, které hledají na národní a mezinárodní úrovni kvalifikované subdodavatele a partnery. Ale samozřejmě také iniciovat setkání s poskytovateli nových technologií a inovačních řešení a vytvořit profesionální rámec pro společné projekty a budoucí kooperace.


www.lipskeveletrhy.cz | © foto: Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze