Subdodavatelé | 11. 5. 2018

Zkušební provoz na hale TG4

Společnost Toyoda Gosei Czech, s.r.o. byla založena roku 2001 a sídlí v průmyslové zóně Verne v Klášterci nad Ohří. Jedná se o předního výrobce plastových, polyuretanových a pryžových komponentů do automobilů.

Právě na konci minulého roku, přesně 14. prosince 2017, proběhlo místní šetření se Stavebním úřadem k povolení zkušebního provozu na hale TG4 společnosti Toyoda Gosei Czech, s.r.o. a následně se podařilo získat souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolení zkušebního provozu. Rozhodující byla stanoviska zejména od hasičů, hygieny a Inspektorátu bezpečnosti práce. Zkušební provoz haly TG4 byl povolen na dobu 1 roku, tj. do 31. prosince 2018. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude žádáno o kolaudaci.

Redakčně zpracováno z www.tgcz.cz