Nezařazené | 25. 9. 2017

Značení mikroúderem a rytím

Firma SIC‑VENIM s. r. o., která je významným dodavatelem mikroúderových a rycích značících strojů firmy SIC MARKING, se již od roku 1996 zabývá prodejem přístrojů, nástrojů a doplňků k průmyslovému značení. Nabízí nejen široký sortiment, ale i servis a poradenskou službu.

Mezi nejvýznamnější světové výrobce mikroúderových a rycích značících strojů patří francouzská firma SIC MARKING, jejímž reprezentantem pro Českou republiku je firma SIC­‑VENIM a pro Slovensko SIC SLOVENSKO, a to již od roku 1996.

Značení mikroúderem
Způsob značení je velice podobný klasickému značení úderem. Značení mikroúderem je prováděno karbidovým hrotem, kde výsledný efekt značení je tvořen posloupností bodů do značeného materiálu. Hloubka bodů je programovatelná. Tato technika značení přináší veliké možnosti v oblasti trvalého značení, ať už se to týká značení alfanumerických znaků, značení loga nebo 2D Data Matrix kódů. Snadná přizpůsobitelnost otevírá dveře tomuto způsobu značení ve všech odvětvích průmyslu. Velkou výhodou je značení různých dílců plochého nebo válcového tvaru.
Pro jednotlivé druhy materiálu je možno použít karbidové hroty s různým broušením špičky hrotu v závislosti na hloubce a kvalitě značení. Pro standardní značení do kovu se používá hrot s úhlem 90 °, pro hluboké značení s úhlem 120 °. Pro hluboké značení má firma SIC MARKING speciálně vyvinutou řídící jednotku. Do měkčích materiálů, jako je např. plast, je doporučeno používat hroty s úhlem 60 °. Existují i speciální antistresové hroty se zaoblenou špičkou, které se využívají hlavně v leteckém průmyslu a petrochemii. Nejvíce se technologie mikroúderu využívá v automobilovém průmyslu, a to nejen na značení VIN kódů, ale i pro značení jednotlivých součástí automobilu. Dále ji můžeme nalézt v klasickém strojírenství nebo pro značení políček na předtištěných štítcích. Další možností značení je kontrastní značení přes barevnou pásku, a to hlavně do plastu. Firma SIC MARKING se specializuje na elektromagnetické mikroúderové stroje, které mají oproti pneumatickým verzím tu výhodu, že k jejich fungování je potřeba pouze elektrická energie. Vibrace hrotu zajišťuje elektromagnetická cívka a pohyb v horizontální rovině zabezpečují dva krokové motory. Elektromagnetické mikroúderové stroje je tedy možno umístit kdekoliv, a značit je možno v jakékoliv poloze, bez nároku na stlačený vzduch. Navíc provoz elektromagnetických mikroúderových strojů je podstatně levnější a tišší než provoz strojů pneumatických. Německá norma DIN 18800, kterou se řídí většina zemí EU, preferuje mikroúderové značení jako nejvhodnější k identifikaci výrobků.
To, co dělá mikroúderové stroje firmy SIC MARKING tak jedinečnými, je neustálé měření elektrického proudu procházejícího cívkou mezi každým impulsem. To umožňuje konstantní, přesné řízení jednotlivých úderů, a tím zabezpečení vysoké kvality značení. Vzhledem k tomu, že každý impuls trvá zlomek vteřiny, značení mikroúderem je velice rychlé.

Obecně se stroje značící mikroúdery dělí na tři skupiny dle užití:
1. Stojanová verze – určena pro značení menších dílců, štítků atd.
2. Přenosná verze – určena pro značení velkých dílců, kdy manipulace s dílci je obtížná. Přenosné verze mikroúderových značících strojů mohou být na síť a nebo na baterie.
3. Verze k integraci – určena pro značení ve výrobních linkách.

Mikroúderovými stroji lze značit díly různých typů povrchů (ploché, kruhovité, vyduté, vypuklé…), díly různé kvality povrchu (hrubý, obrobený) a díly z různého materiálu jako ocel (kalená až do 62 HCR), hliník, nerez, mosaz, měď, plast a další… Řídící jednotky SIC MARKING E10 a e1 umožňují jednoduché programování, a to např. nastavení výšky a šířky znaků nezávisle na sobě, umístění textu ve značícím okně, síly úderu, kvality znaků, rychlosti značení, značení v úhlu, kruhu, značení jednoduché grafiky, značení v sériích, značení ve směnách, značení proměnných atd.
Mikroúderové stroje jsou velice efektivní z hlediska nákladů, nevyžadují prakticky žádný spotřební materiál, jen minimální údržbu. Technologie značení mikroúderem se využívá hlavně kvůli možnosti sledovat výrobek v procesu výroby od jeho počátku až k finální kompletaci.

Firma SIC MARKING vyrábí dvě řady mikroúderových strojů:
1. Řadu E10, která je určena pro nepřetržitý provoz. Mechanika značící hlavy je robustnější a cívka mikroúderové jednotky je dimenzována pro tento druh provozu. Řídící jednotka umožňuje komunikaci s nadřazenými systémy.
2. Řadu e1, kde mechanika i cívka mikroúderové jednotky není tak robustní. Komunikace řídící jednotky s nadřazeným systémem je omezená.

Značení rytím
Značení touto technologií je velice přesné, tiché a rychlé. Značení je prováděno buď karbidovým nebo diamantovým hrotem. Hrot vytvoří ve značeném materiálu rýhu, která tvoří souvislou čáru. Rycí stroje firmy SIC MARKING se dodávají v závislosti na hloubce rytí s hrotem o průměru 4 mm nebo 6 mm. Značení je možno provádět na téměř jakýkoliv materiál. Značení rytím je vhodné pro aplikace, kde je vyžadována omezená hlučnost. Značení rytím zaručuje vysoce kvalitní značku a je ideální pro vytvoření OCR znaků a tam, kde je vyžadováno jejich následné digitální zpracování. Mezi základní přednosti tohoto značení patří hloubka značení, nízká hlučnost, vysoká rychlost a čitelnost.
Rycí stroje se vyrábí v integračních verzích s různou velikostí značícího okna. Používají se hlavně v automobilovém průmyslu pro značení VIN kódů. Další využití je ve strojírenství, petrochemii, elektrotechnice, dopravě, stavebnictví atd.

SIC-VENIM s. r. o.
Kravařská 13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 744 230
sic@venim.cz
www.venim.cz